Republika e Kosoves

ShtimeTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Ndërtimi i aneks objektit të Shtëpisë Rezidenciale
617-23-8746-5-2-1
18-08-2023 07-09-2023 Detajet
Renovimi i objekteve shëndetësore
617-23-8674-5-2-1
17-08-2023 06-09-2023 Detajet
Asfaltimi i rrugës “Kulla e Lirisë”-Ri-tenderim
617-23-9467-5-2-1
06-09-2023 18-09-2023 Detajet
Ndërtimi i parqeve në Qytet dhe fshatra , Muzeqinë, Rashincë , Godanc i Poshtëm dhe i Epërm
617-23-8979-5-2-1
25-08-2023 14-09-2023 Detajet
Rregullimi i vendndaljeve të autobusëve në fshatra Rashincë,Vojnovc,Petrovë, Carralevë, Mollopolc, Godanc,Shtime
617-23-8892-5-2-1
23-08-2023 12-09-2023 Detajet