Republika e Kosoves

Shtime

 

Vërejtje: Skema organizative për përfshirjen e ndërmarrjeve publike dhe institucioneve të varura në komunën tonë nuk është i paraqitur në këtë organogram pasiqë këto të fundit janë regjionale.

 

Telefonat me rëndësi