Republika e Kosoves

Shtime

Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve

 

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim:

Ekrem Reçica

tel: 044/378-552

tel zyrtar: 0290389016-232

email: ekrem.reqica@rks-gov.net