Republika e Kosoves

Shtime

Këtu mund ti gjeni informatat për qytetarët mbi procedurat dhe tarifat për regjistrimin e të drejtës pronësore në katër skenar: trashegimitë, shitblerjet, kontratat dhuratë dhe të drejtën pronësore që rrjedh nga vendimi i gjykatës

Si t’a regjistroj pronën e trashëguar?

Si ta regjistroj pronen e dhuruar?

Si ta regjistroj pronën të cilën porsa e kam blerë?

Si ta regjistroj të drejtën pronësore që rrjedh nga vendimi i Gjykatës?