Mirësevini në Novobërdë


Faqja e Novoberdës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

Duke u bazuar në burime të shumta historike territori i komunës së Novobërdës ka qenë një trevë e populluar qysh në zhvillimet e hershme të njerëzimit.Novobërda posaçërisht bëhet qendër e rëndësishme në mesjetë atëherë kur edhe merr hov zhvillimi i xehetarisë.Sipas disa shënimeve në shekullin e XV kishte 45,000 banorë.

Kulminacionin e zhvillimit ekonomik dhe politik e arrin me zhvillimin e minierës së Novobërdës e cila ishte shumë e pasur me minerale të Arit, Argjendit, Plumbit dhe Zinkut. Sipas disa të dhënave të asaj kohe, në vitin 1450 Miniera e Novobërdës prodhonte afër 6000 kg argjend në vit. më shumë...

Lajme

Është mbajtur mbledhja e njëmbëdhjet e rregullt eKuvendit Komunal të Novobërdës
01 dhjetor 2015
IMG_5973.JPGNë sallën  e  kuvendit   me  fillim  në  ora  11:00, është  mbajtur  mbledhja  e  njëmbëdhjetë e  rregullt  e  Kuvendit  Komunal  të  Novobërdës. 
më shumë...

Ovaveštenje Skupština Opštine Novo Brdo
25 nëntor 2015
 
Në bazë të dispozitave te nenit 43.1 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale si dhe në bazë dispozitave të nenit  36 të Statutit të Komunës së Novobërdës.
më shumë...

NJOFTIM PËR TATIM PAGUESIT PËR PAGESËN E TATIMIT NË PRON
02 nëntor 2015
logo.jpg

Njoftohen    gjithë  qytetarët e Komunës së  Novobërdës  se  ka  filluar   zbatimi i Ligjit nr. .05/L-043  dhe  Udhëzimit  Administrativ  QRK-NR-XX/2015  për  procedurat  e  faljes  së borxhit për tatimin në pronë.

më shumë...

 

Hyrja

 

 

StatutiKomunes-(1).jpg


rregulloret.jpg

PlanetZhvillimore.jpg

Draft Statuti i Qendrës për Punë dhe Mirëqenje Sociale në Novobërdë

riatdhesimi.jpg

Lajmet e fundit

Telefona kontaktues

contact-phone.jpg
 

download-jpg-aspx-(1).jpg