Mirësevini në Novobërdë


Faqja e Novoberdës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

Duke u bazuar në burime të shumta historike territori i komunës së Novobërdës ka qenë një trevë e populluar qysh në zhvillimet e hershme të njerëzimit.Novobërda posaçërisht bëhet qendër e rëndësishme në mesjetë atëherë kur edhe merr hov zhvillimi i xehetarisë.Sipas disa shënimeve në shekullin e XV kishte 45,000 banorë.

Kulminacionin e zhvillimit ekonomik dhe politik e arrin me zhvillimin e minierës së Novobërdës e cila ishte shumë e pasur me minerale të Arit, Argjendit, Plumbit dhe Zinkut. Sipas disa të dhënave të asaj kohe, në vitin 1450 Miniera e Novobërdës prodhonte afër 6000 kg argjend në vit. më shumë...

Lajme

Trajnimi në tipare personale dhe përzgjedhjen e praktikantëve
22 korrik 2016

Poster-A3-Srbere.png

Thirrje për aplikime për trajnim në fushën e tipareve personale dhe përzgjedhjen e praktikantëve Fondacioni MDA në bashkëpunim me programin e USAID / AKT, i cili është edhe financues organizon një projekt trajnues në fushën e cilësive personale dhe zgjedhjet e praktikantëve.

 

më shumë...

Njoftim - Kuvendi komunal Novobërdë -
21 korrik 2016
logo.jpg
Në bazë të dispozitave te nenit 43.1 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale si dhe në bazë dispozitave të nenit  36 të Statutit të Komunës së Novobërdës.
 
 
më shumë...

Është kryer Implementimi i Projektit “Bunateka Biblioteka” nga ana e EU-CSP III në bashkëpunim me Komunën e Novobërdës
13 korrik 2016
 Kryetari i Komunës Svetisllav Ivanoviq theksoi  se  një  projekt i tillë i  rëndësisë  së madhe  për  të  gjitha grup moshat në  Komunë  e  sidomos për  të  rinj që  dëshirojnë kulturën  e leximit dhe  të  cilët  përcjellin shoqërinë  e  modernizuar më shumë...

 
logo-(1)-png-aspx.png

            NOVOBËRDË

Hyrja

 

 

StatutiKomunes-(1).jpg


rregulloret.jpg

PlanetZhvillimore.jpg

Draft Statuti i Qendrës për Punë dhe Mirëqenje Sociale në Novobërdë

riatdhesimi.jpg

Lajmet e fundit

Telefona kontaktuescontact-phone.jpg

 

news__1426091444.jpg
udhezuesIMG_sr-jpg-aspx---Copy.jpg
download-jpg-aspx-(1).jpg