Mirësevini në Novobërdë


Faqja e Novoberdës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

Duke u bazuar në burime të shumta historike territori i komunës së Novobërdës ka qenë një trevë e populluar qysh në zhvillimet e hershme të njerëzimit.Novobërda posaçërisht bëhet qendër e rëndësishme në mesjetë atëherë kur edhe merr hov zhvillimi i xehetarisë.Sipas disa shënimeve në shekullin e XV kishte 45,000 banorë.

Kulminacionin e zhvillimit ekonomik dhe politik e arrin me zhvillimin e minierës së Novobërdës e cila ishte shumë e pasur me minerale të Arit, Argjendit, Plumbit dhe Zinkut. Sipas disa të dhënave të asaj kohe, në vitin 1450 Miniera e Novobërdës prodhonte afër 6000 kg argjend në vit. më shumë...

Lajme

NJOFTIM
02 korrik 2015
logo.jpgFtohen  të gjithë  qytetarët e   interesuar  posaçërisht  gratë  dhe  të  rejat nga  territori  i  komunës  së Novobërdës, që  të  marrin  pjesë  dhe  të  japin  propozimet për  zgjidhjen e  problemeve  me prioritet për  këto  grupe specifike. 
më shumë...

Mamografi mobil ne Komunen e Novoberdes
02 korrik 2015
20150608_102952.jpgDuke  falenderuar   Ministrin e   Shëndetësis,  zyrës komunale  për  barazi  gjinore , OJQ-Grupi  i  Grave-Novobërdë, metoda  rentgen  e  kontrollit  të  gjirit ka  qenë  në  dispozicion të  grave  në Komunën  e  Novobërdës.
më shumë...

Novobërdë
01 korrik 2015
logo.jpgN J O F T I M
Drejtoria  për  Buxhet  dhe  financa
më shumë...

 

Hyrja

 

 

StatutiKomunes-(1).jpg


rregulloret.jpg

PlanetZhvillimore.jpg

Draft Statuti i Qendrës për Punë dhe Mirëqenje Sociale në Novobërdë

riatdhesimi.jpg

Lajmet e fundit

Telefona kontaktues

contact-phone.jpg