Mirësevini në Novobërdë


Faqja e Novoberdës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

Duke u bazuar në burime të shumta historike territori i komunës së Novobërdës ka qenë një trevë e populluar qysh në zhvillimet e hershme të njerëzimit.Novobërda posaçërisht bëhet qendër e rëndësishme në mesjetë atëherë kur edhe merr hov zhvillimi i xehetarisë.Sipas disa shënimeve në shekullin e XV kishte 45,000 banorë.

Kulminacionin e zhvillimit ekonomik dhe politik e arrin me zhvillimin e minierës së Novobërdës e cila ishte shumë e pasur me minerale të Arit, Argjendit, Plumbit dhe Zinkut. Sipas disa të dhënave të asaj kohe, në vitin 1450 Miniera e Novobërdës prodhonte afër 6000 kg argjend në vit. më shumë...

Lajme

Është mbajtur debati i dytë i Kryetarit të Komunës z.Svetisllav Ivanoviq me qytetarët e Komunës së Novobërdës
26 janar 2015
DSCF4459.JPGKryetari i Komunës së  Novobërdës z.Svetisllav  Ivanoviq  me  dt.:  23.01.2015  në  sallën  e  Kuvendit  Komunal  të  Novobërdës   me  fillim  në  ora  11:00 ka  mbajtur  debatin  me  qytetar  dhe  prezantoi raportin  e gjashtëmujorit  të  dytë,  gjendjen  ekonomiko-financiare dhe  planet  investimeve për  Komunën e  Novobërdës.
më shumë...

NJOFTIM
26 janar 2015
logo.jpgNë bazë të dispozitave te nenit 43.1 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale si dhe në bazë dispozitave të nenit  36 të Statutit të Komunës së Novobërdës.
më shumë...

Mbledhja e Komitetit për Politik dhe Financa
23 janar 2015

DSCF4432.JPG

Komiteti për  Politik  dhe  Financa i komunës së  Novobërdës  mbajti  mbledhjen  e  parë të  rregullt me 23.Janar.2015. 

më shumë...

 

Hyrja

 

 

StatutiKomunes-(1).jpg


rregulloret.jpg

PlanetZhvillimore.jpg

Draft Statuti i Qendrës për Punë dhe Mirëqenje Sociale në Novobërdë

riatdhesimi.jpg

Lajmet e fundit

Telefona kontaktues

contact-phone.jpg