Mirësevini në Novobërdë


Faqja e Novoberdës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

Duke u bazuar në burime të shumta historike territori i komunës së Novobërdës ka qenë një trevë e populluar qysh në zhvillimet e hershme të njerëzimit.Novobërda posaçërisht bëhet qendër e rëndësishme në mesjetë atëherë kur edhe merr hov zhvillimi i xehetarisë.Sipas disa shënimeve në shekullin e XV kishte 45,000 banorë.

Kulminacionin e zhvillimit ekonomik dhe politik e arrin me zhvillimin e minierës së Novobërdës e cila ishte shumë e pasur me minerale të Arit, Argjendit, Plumbit dhe Zinkut. Sipas disa të dhënave të asaj kohe, në vitin 1450 Miniera e Novobërdës prodhonte afër 6000 kg argjend në vit. më shumë...

Lajme

Njoftim KPF
19 prill 2017
logo.jpg
Në bazë të dispozitave te nenit 52 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale si dhe në bazë të dispozitave të nenit 41 të Statutit të Komunës së Novobërdës.
 
më shumë...

Kryetari z.Svetisllav Ivanoviq dënoi incidentin në fshatin Llabjan komuna e Novobërdës
18 prill 2017
image-0-02-05-c5a469d7c4f63a79832f9db95f2fbcae78a4aba160d4426957e058fe33ab263f-V-(1).jpgKryetari i Komunës    Novobërdës z. Svetisllav Ivanoviq  dënon  incidentin    objektin  fetar në  fshatin Llabjan dhe  apelon   te    gjithë  qytetarët  se  rastet  e  tilla  nuk  kontribojn përparimin, prosperitetin dhe  bashkëjetesën e  komuniteteve    cilat  jetojnë    komunën  e  Novobërdës.  më shumë...

Vizita e Kryetarit Hidro-moraves në Gjilan
30 mars 2017
Foto-1.jpeg
Kryetari i Komunës se Novobërdës , z.Sfetisllav Ivanoviq se bashku me zyrtarin per Sherbime Publike, z.Bajram Abazi  vizituar kompanin regjionale per mirembajtjen e ujesjellesit dhe kanalizimit Hidromorava ne Gjilan .Ne kete rast jane takuar me kryeshefin ekzekutiv z.Muhamet Suliqi si dhe drejtorin teknik z.Mumin Morina .
më shumë...

 

Hyrja

 

 

StatutiKomunes-(1).jpg


rregulloret.jpg

PlanetZhvillimore.jpg

Draft Statuti i Qendrës për Punë dhe Mirëqenje Sociale në Novobërdë

riatdhesimi.jpg

Lajmet e fundit

Telefona kontaktues
 

news__1426091444.jpg
udhezuesIMG_sr-jpg-aspx---Copy.jpg
download-jpg-aspx-(1).jpg