Mirësevini në Novobërdë


Faqja e Novoberdës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

Duke u bazuar në burime të shumta historike territori i komunës së Novobërdës ka qenë një trevë e populluar qysh në zhvillimet e hershme të njerëzimit.Novobërda posaçërisht bëhet qendër e rëndësishme në mesjetë atëherë kur edhe merr hov zhvillimi i xehetarisë.Sipas disa shënimeve në shekullin e XV kishte 45,000 banorë.

Kulminacionin e zhvillimit ekonomik dhe politik e arrin me zhvillimin e minierës së Novobërdës e cila ishte shumë e pasur me minerale të Arit, Argjendit, Plumbit dhe Zinkut. Sipas disa të dhënave të asaj kohe, në vitin 1450 Miniera e Novobërdës prodhonte afër 6000 kg argjend në vit. më shumë...

Lajme

Njoftim - Kuvendi komunal Novobërdë -
20 maj 2015
logo.jpgNë bazë të dispozitave te nenit 43 pika 43.1 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale si dhe në bazë dispozitave të nenit  36 të Statutit të Komunës së Novobërdës.

 

më shumë...

Mbahet mbledhja e KKSB-ës Komuna Novobërdë.
18 maj 2015
IMG_1115.JPGNovobërdë 18.05.2015.  me  fillim  në ora 11:00, është  mbajtur  mbledhja  e  dyte  e  rregullt  e KKSB-ës, në  ndërtesën  e   Komunës  së  Novobërdës. 
më shumë...

Novobërdë
15 maj 2015
DSCN8851.JPGKryetari i Komunës  mori  pjesë  në Promovimin  e  Planit Regjional  të  trashëgimis  Kulturore-Istog, e  cila  është  mbajtur  në  lokalet  Qendrës  Regjionale  të  trashëgimis  kulturore  në  Gjilan.  
më shumë...

 

Hyrja

 

 

StatutiKomunes-(1).jpg


rregulloret.jpg

PlanetZhvillimore.jpg

Draft Statuti i Qendrës për Punë dhe Mirëqenje Sociale në Novobërdë

riatdhesimi.jpg

Lajmet e fundit

Telefona kontaktues

contact-phone.jpg