Mirësevini në Novobërdë


Faqja e Novoberdës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

Duke u bazuar në burime të shumta historike territori i komunës së Novobërdës ka qenë një trevë e populluar qysh në zhvillimet e hershme të njerëzimit.Novobërda posaçërisht bëhet qendër e rëndësishme në mesjetë atëherë kur edhe merr hov zhvillimi i xehetarisë.Sipas disa shënimeve në shekullin e XV kishte 45,000 banorë.

Kulminacionin e zhvillimit ekonomik dhe politik e arrin me zhvillimin e minierës së Novobërdës e cila ishte shumë e pasur me minerale të Arit, Argjendit, Plumbit dhe Zinkut. Sipas disa të dhënave të asaj kohe, në vitin 1450 Miniera e Novobërdës prodhonte afër 6000 kg argjend në vit. më shumë...

Lajme

NJOFTIM KPF
20 prill 2015
  logo.jpgNë bazë të dispozitave te nenit 52 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale si dhe në bazë dispozitave të nenit 41 të Statutit të Komunës së Novobërdës. më shumë...

Vizita e përfaqësuesve të Zyrës së UNDP-ës në Shqipëri Komunës së Novobërdës
17 prill 2015

Novobërdë
15 prill 2015
20150415_093141.jpg

Vizita  e Kryetarit të  Komunës  familjeve të  rrezikuara  sociale  nga   fshati Bushincë

më shumë...

 

Hyrja

 

 

StatutiKomunes-(1).jpg


rregulloret.jpg

PlanetZhvillimore.jpg

Draft Statuti i Qendrës për Punë dhe Mirëqenje Sociale në Novobërdë

riatdhesimi.jpg

Lajmet e fundit

Telefona kontaktues

contact-phone.jpg