Mirësevini në Novobërdë


Faqja e Novoberdës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

Duke u bazuar në burime të shumta historike territori i komunës së Novobërdës ka qenë një trevë e populluar qysh në zhvillimet e hershme të njerëzimit.Novobërda posaçërisht bëhet qendër e rëndësishme në mesjetë atëherë kur edhe merr hov zhvillimi i xehetarisë.Sipas disa shënimeve në shekullin e XV kishte 45,000 banorë.

Kulminacionin e zhvillimit ekonomik dhe politik e arrin me zhvillimin e minierës së Novobërdës e cila ishte shumë e pasur me minerale të Arit, Argjendit, Plumbit dhe Zinkut. Sipas disa të dhënave të asaj kohe, në vitin 1450 Miniera e Novobërdës prodhonte afër 6000 kg argjend në vit. më shumë...

Lajme

Novobërdë
08 gusht 2014
 DSCF1926.JPG
Takim pune  i  Bordit  të  Drejtorve  të  Komunës  së  Novobërdës  me  përfaqësuesit  e  USAID-it –programi AKT.
më shumë...

Novobërdë
08 gusht 2014
DëgjiDSCF1777.JPGmi Buxhetor  Publik  i  pesti për  vitin  2015-2017  që  është  mbajtur  me  datë 17. 07.2014. në  ambientet  e  shkollës  fillore „Nushi & Tefiku“  në Pasjak.
më shumë...

Novobërdë
08 gusht 2014
DëgjiDSCF1725.JPGmi Buxhetor  Publik  për  vitin  2015-2017  që  është  mbajtur  me  datë 17. 07.2014. në  ambientet  e  shkollës  fillore  „Bora Stankovic“  në  Koretisht.
më shumë...

 

Hyrja 

 

StatutiKomunes-(1).jpg


rregulloret.jpg

PlanetZhvillimore.jpg

Draft Statuti i Qendrës për Punë dhe Mirëqenje Sociale në Novobërdë

riatdhesimi.jpg

Lajmet e fundit

Telefona kontaktues

contact-phone.jpg