Mirësevini në Novobërdë


Faqja e Novoberdës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

Duke u bazuar në burime të shumta historike territori i komunës së Novobërdës ka qenë një trevë e populluar qysh në zhvillimet e hershme të njerëzimit.Novobërda posaçërisht bëhet qendër e rëndësishme në mesjetë atëherë kur edhe merr hov zhvillimi i xehetarisë.Sipas disa shënimeve në shekullin e XV kishte 45,000 banorë.

Kulminacionin e zhvillimit ekonomik dhe politik e arrin me zhvillimin e minierës së Novobërdës e cila ishte shumë e pasur me minerale të Arit, Argjendit, Plumbit dhe Zinkut. Sipas disa të dhënave të asaj kohe, në vitin 1450 Miniera e Novobërdës prodhonte afër 6000 kg argjend në vit. më shumë...

Lajme

Novobërdë
27 shkurt 2015
DSCF4710.JPGGjatë  ditës  së  sotme Kryetari i Komunës  së  Novobërdës z.Svetisllav Ivanoviq  priti përfaqësuesit  e  Shoqatave të Gjuetarëve  “Ujku”  nga  Koretishta, dhe “Kalaja” nga  Novobërda.
më shumë...

Komiteti për Komunitete
27 shkurt 2015
NovoDSCF4725.JPGbërdë 27.02. 2014, duke  filluar në  ora 11:00, është  mbajtur mbledhja  e  parë e  rregullt e  Komitetit  për  Komunitete e Komunës së Novobërdës .
më shumë...

Punëtoria e planifikuar me donatorë mbi zhvillimin socio-ekonomiknë rajonin e lindjes
27 shkurt 2015
New-Picture.pngPunëtoria me donatorë mbi zhvillimin   socio-ekonomiknë rajonin e lindjes që organizohet nga Asociacionii Agjencive për Zhvillim Rajonal  (ARDA)  dhe Asociacionii Komunave të Kosovës (AKK)  dhe në partneritet  me Ministrinë   e lntegrimeve Europiane    (MIE)  do të mbahet me 4 mars 2015  në Gjilan.
më shumë...

 

Hyrja

 

 

StatutiKomunes-(1).jpg


rregulloret.jpg

PlanetZhvillimore.jpg

Draft Statuti i Qendrës për Punë dhe Mirëqenje Sociale në Novobërdë

riatdhesimi.jpg

Lajmet e fundit

Telefona kontaktues

contact-phone.jpg