Mirësevini në Novobërdë


Faqja e Novoberdës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

Duke u bazuar në burime të shumta historike territori i komunës së Novobërdës ka qenë një trevë e populluar qysh në zhvillimet e hershme të njerëzimit.Novobërda posaçërisht bëhet qendër e rëndësishme në mesjetë atëherë kur edhe merr hov zhvillimi i xehetarisë.Sipas disa shënimeve në shekullin e XV kishte 45,000 banorë.

Kulminacionin e zhvillimit ekonomik dhe politik e arrin me zhvillimin e minierës së Novobërdës e cila ishte shumë e pasur me minerale të Arit, Argjendit, Plumbit dhe Zinkut. Sipas disa të dhënave të asaj kohe, në vitin 1450 Miniera e Novobërdës prodhonte afër 6000 kg argjend në vit. më shumë...

Lajme

Njoftim KPF
22 qershor 2016
logo.jpg
Në bazë të dispozitave te nenit 52 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale si dhe në bazë të dispozitave të nenit 41 të Statutit të Komunës së Novobërdës.
 

 

më shumë...

HAPET HAPSIRA PËR MIKPRITJE NË MANASTIRIN E DRAGANCËS
08 qershor 2016
IMG_1283.JPG

Kryetari i Komunës së  Novobërdës   Svetisllav Ivanoviq , Zavendsja e  ministrit  për  punë  dhe  mbrojtje  sociale   Mirjana Jevtiq  dhe  igumeni i manastirit    Dragancës  ati  Ilarion  kanë  hapur  vendin e  pritjes së  musafirve    sipërfaqe prej  250 metara katror në  kuadër    këtij  manastiri, ku  ndërtimin  e  ka  financuar  Unioni Evropian.

më shumë...

Kryetari i Novobërdës uroi fillimin e Ramazanit
06 qershor 2016
predsednik.jpg

Kryetari i Komunës  së Novobërdës Svetisllav Ivanoviq  sot  uroi    gjithë  bashkëqytetarëve të  besimit  Islam fillimin  e  Ramazanit.

më shumë...

 
logo-(1)-png-aspx.png

            NOVOBËRDË

Hyrja

 

 

StatutiKomunes-(1).jpg


rregulloret.jpg

PlanetZhvillimore.jpg

Draft Statuti i Qendrës për Punë dhe Mirëqenje Sociale në Novobërdë

riatdhesimi.jpg

Lajmet e fundit

Telefona kontaktuescontact-phone.jpg

 

news__1426091444.jpg
udhezuesIMG_sr-jpg-aspx---Copy.jpg
download-jpg-aspx-(1).jpg