Numra telefoni me rendësi

Komuna e Obiliqit Centrali                             
038-561-536


Zyra e Kryetarit të Komunës                          
038-561-322


Zyra e Informimit                                            
038-561-536,lokali 210


Drejtoritë Komunale:

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme   
038-560-131


Drejtoria e Shënd.dhe Mirëqenies Sociale   
038-560-170


Drejtoria e Arsimit                                         
038-560-460


Drejtoria e Urbanizmit,Kadastrit,Pronës      
038-560-330


Drejtoria e Ekonomisë dhe Financave         
038-560-360


Zyra e Prokurimit                                         
038-561-085


Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare     
038-562-533


Emergjenca                                                 
112


Zjarrfikësit KEK                                           
038-561-596


Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” Obiliq          
038-560-013


Kompania “Pastrimi”                                    
044-185-758


Stacioni Policor                                            
038-560-700


Qendra për Punë Sociale Obiliq                  
038-560-077


Qendra Komunale për Regjistrim Civil         
038-562-077


Qendra Komunale për Regji.Automjeteve    
038-560-506


Posta Obiliq                                                   
038-561-111,038-561-602


Zyra Komunale për Punësim                       
038-560-184


Radio Evropa                                              
038-560-296


ProCredit Bank                                           
038-560-554


Raifaisen  Bank                                          
038-222-222


NLB Bank                                                   
038-560-007


Kryqi i Kuq Komunal                                   
038-561-224