Republika e Kosoves

Deçan

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i 4 urave që qon në Roshkodol dhe parkut në Isniq- Komuna e Deçanit-RISHPALLJE
631-23-12264-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
07-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
17-11-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-07T00:46:00
Vlera e kontratës:
174372.73 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i 4 urave që qon në Roshkodol dhe parkut në Isniq- Komuna e Deçanit-RISHPALLJE 174372.73 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik DENISI SH.P.K.; REA SH.P.K. Ndërtimi i 4 urave që qon në Roshkodol dhe parkut në Isniq- Komuna e Deçanit-RISHPALLJE 172206.32 EUR