Republika Kosovo

Kamenica

Misija & Vizija

Vizija
Gradonačelnik opštine i ostale opštinske strukture,  spremni su da energiju i znanje stave u usluzi građanima, da opštinska institucija pruža što kvalitetne usluge. Odlučni u uspešnom upravljanju javne imovine, i stvaranjem boljih uslova: za ekonomski razvoj,  obrazovanje,  zdravstvo,  infrastrukturu,  poljoprivredu, turizam,  saradnju sa udruženjima građana,  domaćim i međunarodnim biznisima kao i brine u zaštiti naše prelelepe sredine. Takođe mlade podstiće i u kulturno-sportskim i rekreativnim aktivnosti ma.
Misija
Administracija Opštine Kamenica,  angažovana je na izvršenje kvalitetnih, efiksanih  i što većih transparentnih usluga,  kao i u upravljanju s odgovornošću javnih dobara. Takođe izrađuje  ispravno i pošteno planiranje u svim oblastima u kojima je opština nadležna.

 

Uključi se

Registriraj se

kalendar

usluge