Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori për shëndetësi dhe mirëqenie sociale

Blerona Shabanaj Mehmeti

Nr Kontaktues
045-164-777
038/200-41325
Email:blerona.e.shabanaj@rks-gov.net