Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori për shëndetësi dhe mirëqenie sociale

Vlora  Kabashi 

Nr Kontaktues
045163010
038/200-41325
Email:vlora.m.kabashi@rks-gov.net

 

 

 

Pergaditja Shkollore

Fakulteti I Shkencave Sociale, Master Politikat Sociale

Fakulteti I Shkencave Sociale, Kujdes dhe Mirëqenia e Fëmijëve

Fakulteti I Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe

Shkolla e mesme e Mjekësisë, “Dr. Ali Sokoli”

Përvoja e Punës

2019-2020, Drejtor I Drejtoratit të Shëndetësisë dhe Mirëqenje Sociale, Obiliq

2014-2019 Edukatore, SHFMU ”Dr. Ibrahim Rugova” Obiliq

2011-2014 Mirëqenie Sociale,  Fushë Kosovë

2008-2010, përkthyes, Kfori Suedez,

2006-2008, mbikqyrës I stafit, KFORI- Suedez

2001-2006, KFORI – Norvegjez

2000-2001, Qendra e Rehabilitimit të Nënës dhe Fëmiut, Prishtinë

Shkathtësitë

Komunikative, organizative, përpikmëri, hulumtuese, bashkëpunuese, njohje të gjuhës angleze dhe serbe.