Republika Kosovo

Vučitrn

Misija & Vizija

Dobrodošli u službeni stranicu Opštine Vučitrn u internetu

Jedan od značajni segmenata administrovanja lokalne vlasti bez sumnje je otvorenost i pružanje potrebnih informacija građanima i svim institucijama koje se odnose sa lokalnom administracijom. Ičući u korak sa najsavremenim trendovima komuniciranja, u cilju da građanima pruže što više informacija za Opštinu Vučitrn, u ovoj strani načičete dokumente i mnoge informacije o radu skupštine opštine i druge opštinske organe.

Uključi se

Registriraj se

kalendar

usluge

Račun za smeće

Građeviske Uslove-Dozvole-Certifikat za upotebu

Registracija imovine

Priručnik za online podnošenje zahteva za izvod civilnog stanja

Pristup službenim dokumentima

Portal transparentnosti

Platforma on-line komunikacije

Uplate poreza na imovinu

Licensa

Dozvola

Prijavite korupciju u opštini

Gradska karta

E-rekrutisanje

Signaliziranje

Brošure

Ovlašćenja