Lajme

Kuvendi Komunal i Junikut, sot miratoi Planin Lokal të Veprimit për Ri integrim dhe Deklaratën kundër formimit të “ Bashkësisë së Komunave me shumicë serbe”
30 nëntor 2015
Sot, Kuvendi Komunal i Junikut, në mbledhjen e saj të Njëmbëdhjetë të rregullt, miratoi Planin Lokal të Veprimit për Ri integrim të Personave të Riatdhesuar  dhe Deklaratën kundër formimit të “ Bashkësisë së Komunave me shumicë serbe”.

Në vazhdim po e prezantojmë të plotë Deklaratën kundër formimit të “ Bashkësive të Komunave me shumicë serbe “:

 

D E K L A R A T Ë

 

1. I ashtuquajturi Asociacioni/Zajednica i/e komunave me shumicë serbe shprehë themelimin e një etniteti juridik të themeluar mbi bazën e pastrimit etnik të shqiptarëve.

2. Themelimi i një Asociacioni të tillë, krahas dëmit juridiko-administrativ dhe organizimit shtetëror që i bënë Republikës së Kosovës si shtet me karakter unitar të përkufizuar me Kushtetutë, juridizon formalizimin e një strukture juridike me tipare etnike. Me këtë karakter tani më të përkufizuar me Marrëveshjen e Brukselit dhe me marrëveshjen e fundit të datës 25 gusht 2015, Republika e Kosovës po bëhet shtet diskriminues ndaj shumicës shqiptare, por edhe ndaj qytetarëve të tjerë që janë shtetas të Republikës së Kosovës.
më shumë...

Bashkatdhetari z. Bajram Mehemeti ndihmon njësinë e zjarrfikësve ne Junik
05 nëntor 2015
Një minibus me të gjitha pajisjet përcjellëse si : Helmeta, shkallë, shpërndarës, gypa, goma rezervë, bateri, fiskaj . Të gjitha këto për nevojat e shërbimit të njësisë se zjarrfikësve në Komunën e Junikut. Kjo është ndihma e bashkatdhetarit z. Bajram Mehmeti nga fshati Batushë, me qëndrim në Zvicër i cili është kryetarë i shoqatës “ Jerina “ me seli ne Zvicër.

Komuna e Junikut ndihet falënderues z. Bajram Mehmeti si dhe të gjithë përfaqësuesve të kësaj shoqate, gjithashtu edhe njësinë e zjarrfikësve të qytetit Myrten nga Zvicra te cilët kontribuon ne ngritjen e shërbimeve të njësisë se Zjarrfikësve në Komunën e Junikut.

më shumë...

Drejtoria për Buxhet dhe Financa - Zyra e Tatimit në Pronë
28 tetor 2015

 Njoftim

Të nderuar,

 

Tatimpagues te Tatimit në Pronën e Paluajtshme në Komunën e Junikut

 

Siç e dini është aprovuar Ligji për Faljen e Borxheve Publike, dhe Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Faljes së Borxheve Publike.

 

Me qëllim të implementimit të këtij Ligji dhe Udhëzimi Administrativ, dalin një varg detyrash për Komunën e tonë, duke filluar nga përgatitjet për të adresuar borxhet, krijimi i komisionit të ankesave, e deri tek informimi i qytetarëve.

 

Andaj Komuna e Junikut  pikërisht  Zyra e Tatimit në Pronë ju njofton  se ka publikuar listat dhe nga dt.29.10.2015 mund të fillojë aplikimin për faljen e borgjeve ne Tatimin në Pronë.

 

 Listat do të publikohen ne secilën Lagje ,po ashtu do te publikohen te gjitha ne Komunë dhe ne Web faqe të Komunës.

 

Qytetarët mund të fillojnë aplikimin për faljen e borxheve, duke shikuar listat e borxheve dhe pastaj mund të aplikojnë në Zyrën e Tatimit në Pronë.

 

Pala, duhet të vendosë për mënyrën e pagesës:

 

1.      Pagesa e tërësishme – me ç ‘rast tatimpaguesi paguan vetëm kryegjënë për periudhën 2009-2014 dhe i falen ndëshkimet dhe kamatat si dhe borxhi deri në vitin 2008.

 

2.      Pagesa me kontratë me këste – me ç ‘rast tatimpaguesi hynë në kontratë për pagesë me këste, ku paguan kryegjënë dhe interesin për periudhën 2009-2014 dhe i falet ndëshkimet si dhe borxhi deri në vitin 2008.

më shumë...

Shkolla Fillore “ Edmond Hoxha “ festoj sot 100 vjetorin e themelimit
09 tetor 2015
Ne prani të zyrtareve te komunës se Junikut personelit arsimor te shkollës fillore “ Edmond Hoxha” në Junik, shkolla shënoj 100 vjetorin e themelimi te saj. Ne këtë dit u shënuan disa aktivitete ku se pari u nderua vepra dhe heroizmi i dëshmorit të kombit Gjeneral major “ Edmond Hoxha” duke bërë homazhe pranë lapidarit të tij në qendër të Junikut.

Nxënësit e shkollës fillore kishin përgatitur një program të larmishëm kulturor , kësaj ngjarje madhështore historike për Junikun e bëri  edhe më të nderuar prania e zyrtareve nga Ministria e Arsimit dhe mësimdhënësit nga shkolla fillore "Muco Delo" nga Vlora me të cilën shkolla fillore është binjakëzuar.

 

më shumë...

Kuvendi Komunal i Junikut, sot votoi për shtyrjen e aprovimit te buxhetit te Komunës për vitin 2016
01 tetor 2015
Kuvendi Komunal i Junikut, sot votoi për shtyrjen e aprovimit te buxhetit te komunës për vitin 2016, duke shprehur pakënaqësinë me ndarjet buxhetore qe i janë bere komunës se Junikut nga Ministria e Financave.
Arsyetimi bazohet në zvogëlimin e buxhetit të komunës se Junikut për 114,468.00 Euro, krahasuar me vitin 2015.
Shqetësim serioz nga ky ndryshim paraqet buxheti për investime kapitale, ku për vitin 2016 janë parapare vetëm 77,791.00 Euro ( që mbetën të financohen të gjitha nga të hyrat vetanake te cilat priten qe te inkasohen gjate vitit 2016) ose shprehur në investime për koke banori 12.79 Euro.
Po ashtu edhe te kategoria e pagave dhe mëditjeve ka shkurtime buxhetore, përkundër asaj që nuk kemi shkurtime te stafit.
më shumë...

Zv. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit z. Rexhep Hoti në përkrahje të projekteve të trashëgimisë kulturore të Komunës se Junikut
01 tetor 2015
Zv. Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit z. Rexhep Hoti sot vizitoj Komunën e Junikut duke u pritur nga i pari i kësaj komune z. Agron Kuçi. Vizita e tij ishte në përkrahje të Komunës së Junikut nga ana e Ministrisë së Kulturës, Rinis dhe Sportit e cila veçanërisht në fushat e trashëgimisë kulturore në restaurimin e kullave dhe objekteve tjera si “ Valavica” , ku zv. Ministri z. Hoti shprehu vullnetin e tij që në emër të Ministrisë të ndihmoj në restaurimin e “ Valavicës “ së vetme në rajon. Ky objekt në vete ka tri funksione të epokave të ndryshme : Mulliri me ujë, Sharra me ujë dhe përpunimi i leshit me ujë.
Kryetari i Komunës se Junikut z. Agron Kuçi shpalosi para zv. Ministrit projektin e një pallati kulturor i cili është i gatshëm në detaje dhe ka një dizajn që gërshetohet ne ambientin e Kullave të Junikut.
Edhe këtë projekt zv. Ministri Hoti u zotua që do ta përkrah dhe se shpejti pritet të nënshkruhet një memorandum që së bashku me Komunën të financojnë këtë projekt me karakter te veçantë kulturor dhe arkitektural.
Duke falënderuar zv. Ministrin Hoti i cili nder të tjera theksoj se Juniku ka dhënë shume për historinë dhe trashëgiminë kulturore kombëtare dhe meriton një përkrahje të veçantë institucionale.
Kryetari i Komunës dhe zv. Minsitri Hoti vizituan objekte te rëndësishme si bibliotekën Komunale, parkun “ Moronica” ,amfiteatrin natyror, qendrën rajonale turistike si dhe nënën e dëshmorit të kombit Gjeneral major Edmond Hoxha.
më shumë...

Reagim i kryetarit të Komunës së Junikut z. Agron Kuçi
28 shtator 2015

Me keqardhje i përgjigjem Ministrit te Financave, z. A. Hoti !

E para, se buxheti i aprovuar ne Komisionin e Granteve, ku marrin pjese edhe kater Komuna është një fakt publik, mirëpo pjesëmarrja e tyre është vetëm për dekor ngase ata gjithmonë janë te mbivotuar nga ana e Qeverise Qendrore.
E dyta
Nuk është kontestuese formula për grantin e përgjithshme. Shqetësimi dhe kërkesa e Komunës se Junikut ka te beje me atë se, formula e granteve nuk është respektuar nga ana e Ministrisë se Financave ne rastin e Komunës se Junikut, ne raport me disa prej komunave te cilat janë edhe me te vogla ne numer dhe territor.
Dhe e treta, nuk duhet ta ngatërrojmë formulën e granteve me investimet kapitale, ku pikërisht është edhe kërkesa kryesore drejtuar ministrit te financave për rishqyrtim te projeksionit buxhetor, ku këtu Komuna e Junikut është skajshmërisht e dëmtuar nga ana e Qeverise.

Ju faleminderit për mirëkuptim !

më shumë...

Komuna e Junikut e diskriminuar me ndarjen buxhetore nga Qeveria e Republikës së Kosovës
27 shtator 2015
Sot, Kryetari i Komunës së Junikut z.Agron Kuqi, në një konferencë për media ka shprehur shqetësimet dhe pakënaqësitë e tij dhe të qytetarëve junikas lidhur me ndarjen buxhetore për Vitin 2016 për Komunën e Junikut, të bërë nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Ai ka thënë se me këtë ndarje Komuna e Junikut është e diskriminuar sidomos te investimet kapitale. Ndarja prej 77 mijë euro për investime kapitale tregon qartë se do të dëmtojë rëndë jetën e qytetatëve të kësaj Komune. Z. Kuqi ka treguar se disa herë iu është drejtuar Institucioneve Qendrore lidhur me ndarjen buxhetore, duke kërkuar që të rishiqohet prapë buxheti për Komunën e Junikut, mirëpo deri me tani nuk ka marrë asnjë përgjigje.
Nëse krahasojmë Komunat e tjera me Komunën tonë, del se ato kanë katër fish buxhet më të madh edhe pse kanë banorë më pak.
Andaj, nëse Qeveria e Republikës së Kosovës nuk ndërmerr masa për ndryshim të buxhetit, unë jam i shtrënguar që bashkë me qytetarët të dalim në protesta para Qeverisë për të kërkuar mjete më shumë dhe trajtim të barabartë me Komunat e tjera.
më shumë...

 

Statuti i Komunës


Qasja në dokumentet zyrtare


PZHK 2011-2023


PLVM 2012-2020


Statuti i Komunës


Aplikimi Online

Hyrja


Tatimi në Pronë


riatdhesimi.jpg

Donatorët


Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike