Lajme

Takim me Bashkatdhetarë
08 gusht 2014
Njoftohen te gjithë bashkatdhetarët  e Komunës së Junikut se Qeveria Komunale organizon takim  me bashkatdhetarë.

Takimi do të mbahet me datë: 11.08.2014, në QRT - (Kulla e Rrust Zeqirve) – lagja Berishë,  duke filluar në ora 11:00.

 

 

Me respekt!

më shumë...

Njoftim Publik
31 korrik 2014
Njoftohen  të gjithë qytetarët e Komunës së Junikut, se me datë: 08.08.2014, do të mbahet dëgjimi i parë publik për buxhet të vitit 2015. Takimi mbahet në sallën e Kuvendit Komunal, duke filluar nga ora 11:00.

Ky takim është i rëndësisë së veçantë, pasi që do të bëhet edhe shqyrtimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore për vitet 2015/2017.

Pjesëmarrja, kontributi dhe sugjerimet tuaja do të jenë shumë të rëndësishme për proceset në vazhdim.

më shumë...

Njoftim Publik
24 korrik 2014
Me rastin e mbajtjes së mbledhjes së shtatë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Junikut.

Data e mbajtjes së mbledhjes:     30.7.2014,

Vendi i mbajtjes së mbledhjes:   salla e Kuvendit të Komunës së Junikut,

Koha e mbajtjes së mbledhjes:    1000

Rendi i ditës së mbledhjes:

                                                                                                                                                                                    

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës për fillimin e hartimit të Rregullores për transport lokal në komunën e Junikut,
 3. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës për fillimin e hartimit të Rregullores së punës së Komisionit për Emërtimin e Zonave të Qarkullimit Publik,
 4. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të punës së Komisionit për Emërtimin e Zonave të Qarkullimit Publik,
 5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për shpalljen e parcelave kadastrale 3298/1 dhe 490 interes publik i Komunës së Junikut,
 6. Shqyrtimi i  Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale (KABM) 2015-2017,
 7. Shqyrtimi i raportit ekonomiko-financiar të Komunës së Junikut për periudhën gjashtëmujore të këtij viti, dhe
 8. Të ndryshme.
më shumë...

Njoftim Publik
16 korrik 2014
Me rastin e mbajtjes së mbledhjes së gjashtë të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa.

Data e mbajtjes së mbledhjes:     22.7.2014,

Vendi i mbajtjes së mbledhjes:   zyra e kryesuesit të kuvendit të komunës,

Koha e mbajtjes së mbledhjes:    1600

 

Rendi i ditës së mbledhjes:

 

                                                                                                                                                                                    

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 1. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës për fillimin e hartimit të Rregullores për transport lokal në komunën e Junikut,
 1. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për shpalljen e parcelave kadastrale 3298/1 dhe 490 interes publik i komunës së Junikut,
 1. Shqyrtimi i  Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale (KABM) 2015-2017,
 1. Shqyrtimi i raportit ekonomiko-financiar të Komunës së Junikut për periudhën gjashtëmujore të këtij viti, dhe  
 1. Të ndryshme.
më shumë...

Filloi nënshkrimi i Peticionit “ Kërkojmë Drejtësi Ndërkombëtare për Gratë e Dhunuara gjate Luftës se fundit ne Kosovë”
14 korrik 2014
Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij peticioni dhe nevojën që të jetë sa më masovike mbështetja nga qytetarët e vendit tonë, konsiderojmë  se me një angazhim të përbashkët do të mund t’ia arrijmë qëllimit tonë, përkatësisht të realizojmë sa më me sukses këtë peticion.
më shumë...

 

Statuti i Komunës


 
 
shkarko statutin
në formatin PDF
 

Aplikimi Online

Hyrja


Tatimi në Pronë
riatdhesimi.jpg

Donatorët


Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike