Lajme

Njoftim për hapjen e grandeve nga MBPZHR për vitin 2016
25 shkurt 2016
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, që nga sot ka hapur periudhën për aplikim për disa masa mbështetëse përmes granteve investive për fermerët në gjithë territorin e Kosovës. Thirrjet për aplikim janë hapur për masën 101, përmes së cilës përkrahen investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore në sektorin e qumështit, pemëve, serrave, të mishit, si dhe atë të vezëve, për masën 302, përmes së cilës përkrahen investimet për diversifikimin e fermave dhe zhvillimin e bizneseve, si dhe masën për ujitjen e tokave bujqësore.

më shumë...

Kryetari i Komunës së Junikut z.Agron Kuqi, mori pjesë në ditën finale të Ligës Rajonale "Hasim Hoxha" në Junik
24 shkurt 2016
Kryetari i Komunës së Junikut z.Agron Kuqi, mori pjesë në ditën finale të Ligës Rajonale të futbollit "Hasim Hoxha" në Junik, e cila organizohet tani e 3 vite me radhë, ligë në të cilën marrin pjesë 10 ekipe nga Komuna e Gjakovës, Deçanit dhe Junikut, e cila zgjat 3 muaj rresht, me gjithsej 12 xhiro futbolli. më shumë...

Për nderë të 8 vjetorit te Pavarësisë se Kosovës në Komunën e Junikut u mbajtën disa aktivitete kulturore - artistike dhe sportive
18 shkurt 2016

Në Komunën e Junikut për nderë të 8 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës janë mbajtur disa aktivitete kulturore si : Në shkollën e mesme të ulët “ Edmond Hoxha “ në Junik, pati një program të pasur me këngë dhe poezi nga nxënësit e kësaj shkolle.


më shumë...

Presidentja e Republikës së Kosovës vizitoj Komunën e Junikut
12 janar 2016
Presidentja e Republikës se Kosovës znj. Atifete Jahjaga u prit nga Kryetari i Komunës së Junikut z. Agron Kuçi në vizitën e saj bërë sot kësaj Komune.
Ajo në bashkëpunim me kryetarët e Odave të Kosovës, Gjermanisë dhe Amerikës, diskutuan rreth mundësive të krijimit të kushteve të favorshme për bizneset, mundësin e punsimt dhe përkrahjen e Komunës së Junikut
Kryetari i Komunës z. Agron Kuçi, njoftoj presidenten e vendit me zhvillimet aktuale në komunën e Junikut dhe njëkohësisht ofroj gjithë potencialin e tij për te kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit më shumë...

Njoftim Lidhur me web faqen zyrtare
14 dhjetor 2015

Kuvendi Komunal i Junikut, sot miratoi Planin Lokal të Veprimit për Ri integrim dhe Deklaratën kundër formimit të “ Bashkësisë së Komunave me shumicë serbe”
30 nëntor 2015
Sot, Kuvendi Komunal i Junikut, në mbledhjen e saj të Njëmbëdhjetë të rregullt, miratoi Planin Lokal të Veprimit për Ri integrim të Personave të Riatdhesuar  dhe Deklaratën kundër formimit të “ Bashkësisë së Komunave me shumicë serbe”.

Në vazhdim po e prezantojmë të plotë Deklaratën kundër formimit të “ Bashkësive të Komunave me shumicë serbe “:

 

D E K L A R A T Ë

 

1. I ashtuquajturi Asociacioni/Zajednica i/e komunave me shumicë serbe shprehë themelimin e një etniteti juridik të themeluar mbi bazën e pastrimit etnik të shqiptarëve.

2. Themelimi i një Asociacioni të tillë, krahas dëmit juridiko-administrativ dhe organizimit shtetëror që i bënë Republikës së Kosovës si shtet me karakter unitar të përkufizuar me Kushtetutë, juridizon formalizimin e një strukture juridike me tipare etnike. Me këtë karakter tani më të përkufizuar me Marrëveshjen e Brukselit dhe me marrëveshjen e fundit të datës 25 gusht 2015, Republika e Kosovës po bëhet shtet diskriminues ndaj shumicës shqiptare, por edhe ndaj qytetarëve të tjerë që janë shtetas të Republikës së Kosovës.
më shumë...

Bashkatdhetari z. Bajram Mehemeti ndihmon njësinë e zjarrfikësve ne Junik
05 nëntor 2015
Një minibus me të gjitha pajisjet përcjellëse si : Helmeta, shkallë, shpërndarës, gypa, goma rezervë, bateri, fiskaj . Të gjitha këto për nevojat e shërbimit të njësisë se zjarrfikësve në Komunën e Junikut. Kjo është ndihma e bashkatdhetarit z. Bajram Mehmeti nga fshati Batushë, me qëndrim në Zvicër i cili është kryetarë i shoqatës “ Jerina “ me seli ne Zvicër.

Komuna e Junikut ndihet falënderues z. Bajram Mehmeti si dhe të gjithë përfaqësuesve të kësaj shoqate, gjithashtu edhe njësinë e zjarrfikësve të qytetit Myrten nga Zvicra te cilët kontribuon ne ngritjen e shërbimeve të njësisë se Zjarrfikësve në Komunën e Junikut.

më shumë...

Drejtoria për Buxhet dhe Financa - Zyra e Tatimit në Pronë
28 tetor 2015

 Njoftim

Të nderuar,

 

Tatimpagues te Tatimit në Pronën e Paluajtshme në Komunën e Junikut

 

Siç e dini është aprovuar Ligji për Faljen e Borxheve Publike, dhe Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Faljes së Borxheve Publike.

 

Me qëllim të implementimit të këtij Ligji dhe Udhëzimi Administrativ, dalin një varg detyrash për Komunën e tonë, duke filluar nga përgatitjet për të adresuar borxhet, krijimi i komisionit të ankesave, e deri tek informimi i qytetarëve.

 

Andaj Komuna e Junikut  pikërisht  Zyra e Tatimit në Pronë ju njofton  se ka publikuar listat dhe nga dt.29.10.2015 mund të fillojë aplikimin për faljen e borgjeve ne Tatimin në Pronë.

 

 Listat do të publikohen ne secilën Lagje ,po ashtu do te publikohen te gjitha ne Komunë dhe ne Web faqe të Komunës.

 

Qytetarët mund të fillojnë aplikimin për faljen e borxheve, duke shikuar listat e borxheve dhe pastaj mund të aplikojnë në Zyrën e Tatimit në Pronë.

 

Pala, duhet të vendosë për mënyrën e pagesës:

 

1.      Pagesa e tërësishme – me ç ‘rast tatimpaguesi paguan vetëm kryegjënë për periudhën 2009-2014 dhe i falen ndëshkimet dhe kamatat si dhe borxhi deri në vitin 2008.

 

2.      Pagesa me kontratë me këste – me ç ‘rast tatimpaguesi hynë në kontratë për pagesë me këste, ku paguan kryegjënë dhe interesin për periudhën 2009-2014 dhe i falet ndëshkimet si dhe borxhi deri në vitin 2008.

më shumë...

 

Statuti i Komunës


Qasja në dokumentet zyrtare


PZHK 2011-2023


PLVM 2012-2020


Statuti i Komunës


Aplikimi Online

Hyrja


Tatimi në PronëDonatorët


Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike