Lajme

Njoftim Publik
16 korrik 2014
Me rastin e mbajtjes së mbledhjes së gjashtë të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa.

Data e mbajtjes së mbledhjes:     22.7.2014,

Vendi i mbajtjes së mbledhjes:   zyra e kryesuesit të kuvendit të komunës,

Koha e mbajtjes së mbledhjes:    1600

 

Rendi i ditës së mbledhjes:

 

                                                                                                                                                                                    

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
  1. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës për fillimin e hartimit të Rregullores për transport lokal në komunën e Junikut,
  1. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për shpalljen e parcelave kadastrale 3298/1 dhe 490 interes publik i komunës së Junikut,
  1. Shqyrtimi i  Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale (KABM) 2015-2017,
  1. Shqyrtimi i raportit ekonomiko-financiar të Komunës së Junikut për periudhën gjashtëmujore të këtij viti, dhe  
  1. Të ndryshme.
më shumë...

Filloi nënshkrimi i Peticionit “ Kërkojmë Drejtësi Ndërkombëtare për Gratë e Dhunuara gjate Luftës se fundit ne Kosovë”
14 korrik 2014
Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij peticioni dhe nevojën që të jetë sa më masovike mbështetja nga qytetarët e vendit tonë, konsiderojmë  se me një angazhim të përbashkët do të mund t’ia arrijmë qëllimit tonë, përkatësisht të realizojmë sa më me sukses këtë peticion.
më shumë...

U mbajt ndëgjimi i parë publik i Komunës së Junikut me qytetarët
11 korrik 2014
Sot ne komunen e Junikut u mbajt takimi publik me qytetaret e  Junikut, për te prezantuar punën  e ekzekutivit për 6-të mujorin e pare te këtij viti kalendarik.

Kryetari i Komunës z. Agron Kuçi prezantojë punën te cilën komuna e Junikut e ka arrit për ketë pjesë të parë të këtij viti.

Z. Kuçi përmendi shumë projekte te cilat janë realizuar dhe projekte te cilat janë ne realizime e  sipër.

Duke premtuar qe edhe vitet ne vazhdim do të jenë në shërbim të qytetarëve të Komunës së Junikut dhe rregullimin e infrastrukturës dhe mirëqenies së tyre .

më shumë...

Njoftim për kombajnerët - Pregatitja për korrje-shirjet 2014
10 korrik 2014
Pasi që jemi në prag të fillimit të fushatës së korrje-shirjes së drithërave të bardha, nga e cila fermerët tanë sigurojnë  bukën për familjet e tyre, është e rëndësishme që autokombajnerët të njoftohen për përkujdesin e shtuar dhe pregatitjen e nevojshme që duhet të bëjnë për të filluar dhe mbaruar me sukses procesin e korrje-shirjes.
Ndonëse shumica e autokombajnerëve kanë përvojë të gjatë në fushatën e korrje-shirjeve dhe i dinë mirë masat paraprake që duhet ndërmarrë para fillimit por edhe gjatë procesit të korrje-shirjes, ne megjithatë po ju njoftojmë se është e domosdoshme që të merrni këto masa:
-Të posedoni me masat mbrojtëse kundër zjarrit-aparatin për zjarrëfikje dhe masat tjera ndihmëse,

më shumë...

KOSOVO Summer camp “stones that talk”
08 korrik 2014

 15/08-25/08

Up to 20 Volunteers

Location: Junik, Western Kosovo

 

Background: This is set to be one of the new municipalities of Kosovo, even of that, it is among the oldest towns. In historical sources, Junik is mentioned as early town, with all the features of Dardanians village, with a population of rich tradition and culture. With a heritage of rare natural landscapes characterized by mountains, a rich hydrographic system with rivers and lake. Also has a rich cultural heritage, which is as ancient as unique, that has been managed to maintain until in our days. As a small town in the western of Kosovo, lies on the left bank of the river Erenik and in the right side of river Trava. Located in picturesque Albanian Alps. Just at the spring of the river Erenik, raised in edges of Gjeravica Albanian Alps. Junik climate characterized by high continental and modified Mediterranean climate with components. Summer is hot and dry. Sources of water coming from the crowns of the mountains from the pit of Erenik and Albanian Alps, form the surface of the water flows in Junik village.

më shumë...

 

Statuti i Komunës


 
 
shkarko statutin
në formatin PDF
 

Aplikimi Online

Hyrja


Tatimi në Pronë
riatdhesimi.jpg

Donatorët


Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike