Lajme

Ftesë
21 janar 2015
më shumë...

Reagim ndaj institutit GAP
21 janar 2015
më shumë...

Njoftim
29 dhjetor 2014
 
më shumë...

Njoftim Publik
29 dhjetor 2014
më shumë...

 

Statuti i Komunës


 
 
shkarko statutin
në formatin PDF
 

Aplikimi Online

Hyrja


Tatimi në Pronë


riatdhesimi.jpg

Donatorët


Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike