Lajme

Njoftim Publik
24 korrik 2014
Me rastin e mbajtjes së mbledhjes së shtatë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Junikut.

Data e mbajtjes së mbledhjes:     30.7.2014,

Vendi i mbajtjes së mbledhjes:   salla e Kuvendit të Komunës së Junikut,

Koha e mbajtjes së mbledhjes:    1000

Rendi i ditës së mbledhjes:

                                                                                                                                                                                    

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës për fillimin e hartimit të Rregullores për transport lokal në komunën e Junikut,
 3. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës për fillimin e hartimit të Rregullores së punës së Komisionit për Emërtimin e Zonave të Qarkullimit Publik,
 4. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të punës së Komisionit për Emërtimin e Zonave të Qarkullimit Publik,
 5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për shpalljen e parcelave kadastrale 3298/1 dhe 490 interes publik i Komunës së Junikut,
 6. Shqyrtimi i  Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale (KABM) 2015-2017,
 7. Shqyrtimi i raportit ekonomiko-financiar të Komunës së Junikut për periudhën gjashtëmujore të këtij viti, dhe
 8. Të ndryshme.
më shumë...

Njoftim Publik
16 korrik 2014
Me rastin e mbajtjes së mbledhjes së gjashtë të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa.

Data e mbajtjes së mbledhjes:     22.7.2014,

Vendi i mbajtjes së mbledhjes:   zyra e kryesuesit të kuvendit të komunës,

Koha e mbajtjes së mbledhjes:    1600

 

Rendi i ditës së mbledhjes:

 

                                                                                                                                                                                    

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 1. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës për fillimin e hartimit të Rregullores për transport lokal në komunën e Junikut,
 1. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për shpalljen e parcelave kadastrale 3298/1 dhe 490 interes publik i komunës së Junikut,
 1. Shqyrtimi i  Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale (KABM) 2015-2017,
 1. Shqyrtimi i raportit ekonomiko-financiar të Komunës së Junikut për periudhën gjashtëmujore të këtij viti, dhe  
 1. Të ndryshme.
më shumë...

Filloi nënshkrimi i Peticionit “ Kërkojmë Drejtësi Ndërkombëtare për Gratë e Dhunuara gjate Luftës se fundit ne Kosovë”
14 korrik 2014
Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij peticioni dhe nevojën që të jetë sa më masovike mbështetja nga qytetarët e vendit tonë, konsiderojmë  se me një angazhim të përbashkët do të mund t’ia arrijmë qëllimit tonë, përkatësisht të realizojmë sa më me sukses këtë peticion.
më shumë...

U mbajt ndëgjimi i parë publik i Komunës së Junikut me qytetarët
11 korrik 2014
Sot ne komunen e Junikut u mbajt takimi publik me qytetaret e  Junikut, për te prezantuar punën  e ekzekutivit për 6-të mujorin e pare te këtij viti kalendarik.

Kryetari i Komunës z. Agron Kuçi prezantojë punën te cilën komuna e Junikut e ka arrit për ketë pjesë të parë të këtij viti.

Z. Kuçi përmendi shumë projekte te cilat janë realizuar dhe projekte te cilat janë ne realizime e  sipër.

Duke premtuar qe edhe vitet ne vazhdim do të jenë në shërbim të qytetarëve të Komunës së Junikut dhe rregullimin e infrastrukturës dhe mirëqenies së tyre .

më shumë...

Njoftim për kombajnerët - Pregatitja për korrje-shirjet 2014
10 korrik 2014
Pasi që jemi në prag të fillimit të fushatës së korrje-shirjes së drithërave të bardha, nga e cila fermerët tanë sigurojnë  bukën për familjet e tyre, është e rëndësishme që autokombajnerët të njoftohen për përkujdesin e shtuar dhe pregatitjen e nevojshme që duhet të bëjnë për të filluar dhe mbaruar me sukses procesin e korrje-shirjes.
Ndonëse shumica e autokombajnerëve kanë përvojë të gjatë në fushatën e korrje-shirjeve dhe i dinë mirë masat paraprake që duhet ndërmarrë para fillimit por edhe gjatë procesit të korrje-shirjes, ne megjithatë po ju njoftojmë se është e domosdoshme që të merrni këto masa:
-Të posedoni me masat mbrojtëse kundër zjarrit-aparatin për zjarrëfikje dhe masat tjera ndihmëse,

më shumë...

 

Statuti i Komunës


 
 
shkarko statutin
në formatin PDF
 

Aplikimi Online

Hyrja


Tatimi në Pronë
riatdhesimi.jpg

Donatorët


Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike