Lajme

Njoftim
21 tetor 2014

Lista e regjistruesve të pranuar për regjistrim të Bujqësisë
20 tetor 2014
                                      

Nr.

Emri dhe Mbiemri

1

Lendita Maloku

2

Fatjana Gacaferi

3

Drilon Hoxha

4

Krijesa Gaxherri

5

Durimtare Krasniqi

6

Muzli Gacaferi

7

Edita Hoxha

8

Qendrim Gaxherri

9

Shpejtim Kuçi

10

Adelina Knushi

11

Elbasan Qestaj

 

më shumë...

Njoftim
10 tetor 2014
Njoftohen të gjithë kandidatet të cilët kanë aplikuar për punësim të përkohshëm, me rastin e regjistrimit të ekonomive bujqësore familjare se testi provues do të mbahet me datën :  11.10.2014 duke filluar nga ora 10:00 në objektin e shkollës fillore “ Edmond Hoxha “ në Junik më shumë...

Njoftim
26 shtator 2014
Në bazë të nenit 43 paragrafi 3 i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale (Ligji Nr. 03/L-040, GZRK numër 28/2008), nenit 30 paragrafi 6 të statutit të Komunës së Junikut (vendimi i Kuvendit të Komunës së Junikut numër 001/26 i datës 29.9.2010) dhe nenit 8 të Rregullores së punës së kuvendit të komunës, kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Junikut iu bënë këtë:

FTESË

Për:        anëtarët e Kuvendit të Komunës së Junikut,

Nga:      Faik Tofaj – kryesues i Kuvendit të Komunës së Junikut,

Lënda:  mbledhje e rregullt (e teta) e Kuvendit të Komunës së Junikut,

Vendi:  salla e kuvendit të komunës,

Data:     29.9.2014,  ora  10:00.    

më shumë...

Njoftim
26 shtator 2014
Kuvendi i Komunës Komisioni për Emërimin e Zonave të Qarkullimit Publik

Ftohen qytetarët e Komunës së Junkut të marrin pjesë në Dëgjimin Publik me qytetarët për Emërtimin e Rrugëve dhe Shesheve i cili mbahet sipas lagjeve në orarin e caktuara më poshtë:

 

 

1

Takimi me familjaret e dëshmorëve.

 29/09/2014

Orari

16:00

Lagja Gacafer

 01/10/2014

17:00

Lagjja Pepsh- Bajraktar

 07/10/2014

17:00

 4

Lagjja Berish

 09/10/2014

17:00

 5

Lagjja Qender

 13/10/2014

17:00

 6

Lagjja Çok

 15/10/2014

17:00

 7

Lagjja 7 Shtatori

17/10/2014

17:00

 8

Lagjja Gaxherr I Eperm

 20/10/2014

17:00

 9

Lagjja Agim Ramadani

 22/10/2014

17:00

 10

Lagjet Gjocaj- Jasiq

24/10/2014

17:00

më shumë...

 

Statuti i Komunës


 
 
shkarko statutin
në formatin PDF
 

Aplikimi Online

Hyrja


Tatimi në Pronë
riatdhesimi.jpg

Donatorët


Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike