Republika Kosovo

Gračanica

Пољопривреда и шумарство

Одељење има следеће одговорности:

* прати и анализира стање и предлаже мере за развој пољопривреде;

* брине о заштити шума и бави се заштитом биљних и животињских ресурса на територији општине;

* припрема планове о руралном развоју и побољшању животног стандарда на територији општине.