Republika Kosovo

Gračanica

Буџет и финансије

Директор:
Славиша Ничић
slavisa.nicic@rks-gov.net

Канцеларије у Одељења за буџет и финансије

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Буџет и финансије Ивана Лазић ivana.lazic@rks-gov.net
Порез Србољуб Митић srboljub.mitic@rks-gov.net

Одељење има следеће одговорности:

  • израђује општинске одредбе о финансијама и економији;
  • пружа помоћ председнику општине у процесу припремања буџета;
  • одржава годишње рачуноводство и финансијске књиге;
  • надгледа поступке и системе извршавања буџета;
  • припрема рачуноводствене поступке и извештаје;
  • пружа  стручне   савете   осталим   општинским   органима   о   буџетским питањима;
  • планира, одређује ниво накнада, порезу и такси пре њиховог обухватања у општинске уредбе;
  • води регистар прикупљених прихода из сопствених извора.