Republika Kosovo

Gračanica

Буџет и финансије

Директор:
Славиша Ничић
slavisa.nicic@rks-gov.net

Одељење има следеће одговорности:

 • израђује општинске одредбе о финансијама и економији;
 • пружа помоћ председнику општине у процесу припремања буџета;
 • одржава годишње рачуноводство и финансијске књиге;
 • надгледа поступке и системе извршавања буџета;
 • припрема рачуноводствене поступке и извештаје;
 • пружа  стручне   савете   осталим   општинским   органима   о   буџетским питањима;
 • планира, одређује ниво накнада, порезу и такси пре њиховог обухватања у општинске уредбе;
 • води регистар прикупљених прихода из сопствених извора.

У склопу Одељења за буџет и финансије постоје:

  • служба за буџет и финансије
  • служба за порез

Канцеларије у Одељења за буџет и финансије

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Буџет и финансије
Порез Србољуб Митић srboljub.mitic@rks-gov.net