Republika Kosovo

Gračanica

Зграда Општине

Кабинет председника Општине

+383 (0) 38 776 561

kristina.slavic@rks-gov.net

lidija.fazliu@rks-gov.net

Канцеларија за јавно информисање

opstinagracanica@gmail.com