Republika Kosovo

Gračanica

Кабинет

Канцеларије у оквиру кабинета председника

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Јединица за управљање људским ресурсима Сандра Стевић – Станковић sandra.stevic@rks-gov.net
Јединица унутрашње ревизије Мирјана Велић

Зорица Ђорђевић

mirjana.stankovic@rks-gov.net

zorica.filipovic@rks-gov.net

Служба за административну и техничку подршку @gmail.com
Канцеларија за заједнице и повратак Елвира Ћесаси elvira.cesasi@rks-gov.net
Јединица за контролу финансија и општинско правобранилаштво @rks-gov.net

Кабинет председника општине има следеће одговорности:

  • пружа административну подршку председнику општине;
  • промовише примену правних прописа у области права заједница и њихових припадника, укључујући право на повратак;
  • врши унутршњу контролу трошења буџетских средстава и обезбеђује економичност и ефикасност функционисања институције;
  • обавештава јавност о раду општине, председника општине и друге општинске органе.