Republika Kosovo

Gračanica

Катастар

Директор:
Никола Маринковић
nikola.marinkovic@rks-gov.net

Канцеларије Катастра

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Служба за катастар

Одељење има следеће одговорности:

  • врши катастарска мерења и израду мапа;
  • води и ажурира регистар непокретне имовине;
  • води физичку и електронску архиву геодетских мапа;
  • примењује све општинске одлуке у његовим областима одговорности.