Republika Kosovo

Gračanica

Катастар

Директор:
Звонко Станковић
zvonko.stankovic@rks-gov.net

Одељење има следеће одговорности:

  • врши катастарска мерења и израду мапа;
  • води и ажурира регистар непокретне имовине;
  • води физичку и електронску архиву геодетских мапа;
  • примењује све општинске одлуке у његовим областима одговорности.