Republika Kosovo

Gračanica

Планирање, урбанизам и заштита животне средине

Директор:
Мирјана Станојевић
mirjana.stanojevic@rks-gov.net

Одељење има следеће одговорности:

 • израда развојних планова општине;
 • усклађивање општинских просторних и урбанистичких планова;
 • израда урбанистичких развојних планова, урбанистичких регулаторних планова и праћење њихове примене;
 • прикупља и води податке о просторном развоју у складу са важећим законом;
 • одређује архитектонске  и  урбане  услове  за  изградњу  на  територији општине;
 • издаје урбанистичке дозволе;
 • предлаже локације за коришћење земљишта и експропријације;
 • додељивање дозвола за градњу и њихово опозивање;
 • додељивање дозволе  за  употребу  комплетне  грађевине  и  контролу техничких услова;
 • предузима мере за заштиту биодиверзитета на територији општине;
 • прикупља податке и штити водене ресурсе и подземне воде;
 • врши инспекцију контроле стандарда буке, нивоа загађености и стопе радијације;
 • примењује све законске одредбе које се односе на заштиту животне средине.