Republika Kosovo

Gračanica

Видак Ристовић

ОДБОРНИК - Српска листа

Горан Миленковић

ОДБОРНИК - ГИНП

Горан Танасковић

ОДБОРНИК - Српска листа

Гранит Гаши

Nedostupno

Драган Перић

ОДБОРНИК - Српска листа

Душко Максимовић

ОДБОРНИК - Српска листа

Зорица Недељковић

ОДБОРНИК - Српска листа

Иван Савић

ОДБОРНИК - Српска листа

Јелена Димитријевић

ОДБОРНИК - Српска листа

Марија Шубарић

ОДБОРНИК - Српска листа

Милан Димитријевић

ОДБОРНИК - Српска листа

Милена Здравковић

ОДБОРНИК - СЛС

Милица Симоновић

ОДБОРНИК - Српска листа

Небојша Марковић

ОДБОРНИК - Српска листа

Радован Филић

ОДБОРНИК - Српска листа

Ратко Перенић

ОДБОРНИК - Српска листа

Сања Младеновић

ОДБОРНИК - Српска листа

Снежана Јовановић

ОДБОРНИК - Српска листа