Republika Kosovo

Gračanica

Инспекција

 

Директор:
Александар Капетановић
aleksandar.kapetanovic@rks-gov.net

Канцеларије инспекције

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Служба инспектората

Одељење има следеће одговорности:

  • контролише пословне, индустијске и трговинске објекте и складишта;
  • контролише здравствене и санитарне услове у јавним и пословним; објектима као и поштовање радног времена угоститељских и услужних објеката;
  • штити јавне површине од бесправног заузећа;
  • надгледа здравствену исправност прехрамбених производа у процесу производње и промета као и предмета за општу употребу;
  • предузима мере контроле изградње објеката у складу са законском регулативом;
  • надгледа коришћење и експлоатацију природних ресурса и заштићених природних вредности;
  • предузима мере спречавања загађења ваздуха, воде, земљишта и стварања буке, ради заштите животне средине.