Republika Kosovo

Gračanica

Пољопривреда и шумарство

Директор:
Небојша Николић
@rks-gov.net

Канцеларије пољопривреде и шумарства

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Служба за пољопривреду, рурални развој и шумарство

Одељење има следеће одговорности:

  • прати и анализира стање и предлаже мере за развој пољопривреде;
  • брине о заштити шума и бави се заштитом биљних и животињских ресурса на територији општине;
  • припрема планове о руралном развоју и побољшању животног стандарда на територији општине.