Republika Kosovo

Gračanica

Општа администрација и кадровска питања

Директор:
Драгиша Стојановић
dragisa.stojanovic@rks-gov.net

Канцеларије у оквиру опште администрације

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Грађанска стања – Матична служба Дарко Станојевић darko.stanojevic@rks-gov.net
Јавна набавка Дејан Тодоровић procurementgracanica@gmail.com
Правни послови Звонко Станковић zvonko.stankovic@rks-gov.net
Писарница и архива Јелена Миленковић jelena.milenkovic@rks-gov.net
Информациона технологија Владан Поповић vladan.popovic@rks-gov.net
Јавно информисање и приступ јавним документима Небојша Ћирковић nebojsa.cirkovic@rks-gov.net
Скупштински послови Агрон Карадолами agron.karadolami@rks-gov.net
Транспорт Саша Колић sasa.kolic@rks-gov.net

Одељење има следеће одговорности:

  • надгледа целокупну општинску управу, дисциплину особља;
  • пружа и одржава услуге за функционисање општине без препрека, као што су: возила, телефон, грејање, хлађење и други системи;
  • води евиденцију     запослених     као     што     су     одсуство,     боловање, дисциплинске мере, обављене обуке и остали подаци ;
  • пружа техничку  и  стручну  помоћ  председнку  општине  и  општинској скупштини, по потреби.