Republika Kosovo

Gračanica

Омладина и спорт

Директор:
Душан Цвејић
dusan.cvejic@rks-gov.net

Канцеларије омладине и спорта

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Служба за омладину и спорт

Одељење има следеће одговорности:

  • организује програме за образовање и рекреацију омладине;
  • спонзорише и организује догађаје у вези са младима, као што су фестивали, такмичења, омладинске кампове и сличне активности;
  • надзире и одржава спортске објекте;
  • организује све спортске догађаје у општини и ван општине са општинским спортским екипама.