Republika Kosovo

Gračanica

Здравство и социјална заштита

Директорица:
Зорица Милић
zorica.milic@rks-gov.net

Канцеларије Одељења за здравство и социјалну заштиту

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Служба за примарно и секундарно здравство
Слулжба са социјалну и породичну заштиту @rks-gov.net

Одељење има следеће одговорности:

  • пружање примарне  и  секундарне  здравствене  заштите  и  надгледање опште здравствене ситуације у општини;
  • усвајање  политике   које   се   односе   на   планирање   и   финансирање здравствене заштите;
  • координирање и надгледање рада болнице, главног центра породичне здравствене заштите, као и осталих центара;
  • надгледање активности у приватном здравственом сектору у сарадњи са одељењем инспекције;
  • координирање и надгледање рада Центра за социјалну заштиту;
  • обављање осталих активности у области здравствене бриге и социјалне заштите у складу са важећим законима;
  • развој смештајног плана за територију општине.