Republika Kosovo

Gračanica

Председница

Љиљана Шубарић – председница Општине Грачаница

Датум рођења: 05. 03. 1969.

Место рођења: Грачаница

Е-маил: ljiljana.subaric@rks-gov.net

Биографија

Проф. др Љиљана Шубарић, рођена је 5.3.1969. године у Грачаници, а пореклом је из Сушице.

Основну школу завршила је у родном месту, а средњу Медицинску школу у Приштини 1987. године. Школске 1987/88 уписује Медицински факултет, одсек за стоматологију у Приштини и исти завршава 1994. године.

1995. године заснива радни однос као стоматолог у КБЦ Приштина.

1996. године почиње да ради као асистент приправник на Медицинском факултету у Приштини, одсек за стоматологију.

Специјализацију из Болести зуба са ендодонцијом завршила је 2002. године, а магистарску тезу успешно је одбранила на Медицинском факултету Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици 2006. године.

Проф. др Љиљана Шубарић је 2013. године одбранила докторску дисертацију и стекла звање доктора науке.

Изабрана је за доцента на предмету Болести зуба 2014. године, а 2018. године и за ванредног професора, у којем се звању и сада налази.

Удата је, мајка троје деце.