Republika Kosovo

Gračanica

Јавне службе и ванредне ситуације

Директор: Владица Трајковић

Директор:
Владица Трајковић
vladica.trajkovic@rks-gov.net

Канцеларије јавних служби и ванредне ситуације

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Служба за јавне службе, ванредне ситуације и управљање отпадом

Одељење има следеће одговорности:

  • обезбеђује пружање јавних комуналних услуга свим грађанима на територији општине Грачаница, укључујући снабдевање водом, сакупљање и прераду отпадних вода, прикупљање и одлагање чврстог отпада, организовање јавног превоза;
  • организује и надгледа одржавање јавних површина, паркова, тргова, улица, паркиралишта, гробаља, јавног осветљења и рекламних места;
  • примењује све законске обавезе које се односе на одговор и спремност у случају ванредних ситуација;
  • припрема и примењује план за ванредне ситуације и спашавање у случају природних несрећа и катастрофа;
  • одржава програме обуке за тимове за спашавање и осигурава одговарајућу опрему, потребну за пружање помоћи у случају ванредних ситуација.