Republika Kosovo

Gračanica

Здравство и социјална заштита

Одељење има следеће одговорности:

* пружање примарне и секундарне здравствене заштите и надгледање опште здравствене ситуације у општини;

* усвајање политике које се односе на планирање и финансирање здравствене заштите;

* координирање и надгледање рада болнице, главног центра породичне здравствене заштите, као и осталих центара;

* надгледање активности у приватном здравственом сектору у сарадњи са одељењем инспекције;

* координирање и надгледање рада Центра за социјалну заштиту;

* обављање осталих активности у области здравствене бриге и социјалне заштите у складу са важећим законима;

* развој смештајног плана за територију општине.