Republika e Kosoves

Junik

Diskutim publik me qytetarë Korniza Afatmesme Buxhetore 2020/2022

2019/05/24 - 9:42

Forma e aplikacionit: Diskutim publik me qytetarë Korniza Afatmesme Buxhetore 2020/2022