Republika e Kosoves

Junik

Vendim i komisionit komunal për dhënien e pronës së paluatjshme të komunës së Junikut në shfrytezim vendim nr. 01/01/18

2019/02/07 - 12:21

Forma e aplikacionit: Vendim i komisionit komunal për dhënien e pronës së paluatjshme të komunës së Junikut në shfrytezim vendim nr. 01/01/18