Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi Nr14-2020-KG per miratimin e Raportit tremujor financiar per vitin 2020

2020/06/15 - 9:12

Forma e aplikacionit: Vendimi Nr14-2020-KG per miratimin e Raportit tremujor financiar per vitin 2020