Republika e Kosoves

Junik

Lista e Mbledhjeve te Kuvendit 2021-2022+

Test Performanca

Mbledhja e Kuvendit 23.01.2020 P1