Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori për Mbrojtje të Mjedisit

Drejtoresh Fitore Hashani
Nr  tel :038-200-41303
email. fitore.hashani@rks-gov.net

 

Fitore Hashani, drejtor në Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit, e lindur me 30.04.1982, në Obiliq aty ku ka mbaruar shkollën fillore dhe të mesme të lartë, ndërsa ka studiuar;

Studimet bachelor – ing.Telekominikacion, Prishtinë

Studime master Shkenca kompjuterike-ingjinieri, Prishtinë

E certifikuar Auditor i Brendshëm Sektori Publik dhe Privat, Prishtinë

Përvoja e punës:

  • Për rreth tetë vite punë në arsim, në shkollën e mesme teknike me lëndët dhe praktikën në profilin telekomunikacion, ndërsa në shkollën e mesme të gjimnazit me lëndën informatikë dhe program (2007-2014);
  • Nga shkurti i 2014 ka drejtuar pastaj për katër vite Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport (2014-2018), ku nga shumë punë  e aktivitete të realizuar ka arritur të; finalizoj Palestren e Sporteve “Adem Jashari”, dhe ta realizoj projektin e shtëpisë së kulturës “Xhavit Haziri”.
  • Aktualisht ushtron detyrën e drejtorit në, Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit (nga muaji prill  2018…), ku mes shumë punëve ka përmbyllur me sukses realizimin e katërmbëdhjetë (14) parqe dhe fusha, brezin e gjelbër dhe një nga projektet jetike për Obiliqin dhe ndikimet në mjedis ai i kogjenerimit (objketi i përfunduar, mbikqyrja dhe shtrirja e rrjetit e filluar në 2022), si dhe nga viti 2017 është kordinator për çështjet e Auditimit në mes komunës Obiliq, Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA), Njësisë së Auditimit të Brendshëm (NjAB) dhe Komitetit të Auditimit (KA)…