Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori për Mbrojtje të Mjedisit

Drejtoresh Fitore Hashani
Nr  tel :038-200-41303
email. fitore.hashani@rks-gov.net

Fitore Hashani, drejtor në Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit

Studimet – ing.Telekominikacion

Studime master në shkenca kompjuterike-ingjinieri

Punë tetë vjeçare në arsim, shkollën profesionale me lëndët dhe praktikën në profilin telekomunikacion, ndërsa në shkollën e gjimnazit  me lëndë informatikë dhe programin (2007-2014)

Drejtuar pastaj për katër vite Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport(2014-2018)

Tani në Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit (prill  2018…)