Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Obiliq

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Shipitull

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit  Sibovc  

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  në  Obiliqin  e Vjeter 

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Lajthishtë

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Grabovcë

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Palaj 

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Dardhisht

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Kozaric

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Breznic

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Mazgit i Poshtum

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Mazgit i Epërm

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Hamidi dhe Plemetin

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Babimofc

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Raskov -Bakshi

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Milloshev

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  në Qytetin e Obiliq 

Debat publik me qytetarët e për Buxhetin dhe projektet  e fshatit Hade

Debat me Klubet Sportive