Mirësevini në Dragash


Faqja e Dragashit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

QYTEZA E DRAGASHIT (SHARRIT)

Dragashi (Sharri), është i ngritur në kufi ndërmjet dy trojeve, të Opojës dhe Gorës. Të dy këto troje paraqesin dy etnitete me gjuhë  të ndryshme. Opoja etnikisht e pastër me shqiptarë e me gjuhën e tyre shqipe dhe Gora etnikisht e pastër vetëm me goranë – myslimanë, me gjuhën e tyre specifike gorane. Kjo qytezë, është qendër Komunale, e cila shtrihet në jug të Prizrenit, në malet e Sharrit, në lartësi mbidetare rreth 1050.m. Ajo lidhet me Prizrenin me  rrugë të asfaltuar rreth 37.km.  Ka mbi 4000 banorë të përzier shqiptarë dhe goranë. Kjo qytezë përmendet relativisht vonë si qendër komunale, diku nga viti 1935. dhe emërtohet  Dragash..

Lajme

Komuna e Dragashit dhe Komuna Sapanxha janë bërë komuna binjake
19 maj 2015
 Pas korrespondencës dhe vendosjes së kontaktit në mes të komunës së Sapanxhës dhe komunës së Dragashit, kryetari i komunës së Dragashit Salim Jenuzi, së bashku me delegacionin e tij, i përbërë nga Kryesuesi i Kuvendit dhe drejtorët e vizitoi kryetarin e Komunës  Sapanxhës Ph.D. Aydin YILMAZER.

Kryetari i komunës së Sapanxhës doc.dr.Ajdin Jilmazer pas marrjes së Pëlqimit të Kuvendit për nënshkrimin e një protokolli të përbashkët për binjakëzim, pas nënshkrimit të protokollit tha: "Para së gjithash, kryetarit të komunës së Dragashit Salim Jenuzit dhe ekipit të tij dëshiroj të shpreh mirëseardhje të ngrohtë në Turqi dhe në komunën tonë. Një nga rrënjët tona sigurisht që shtrihet në Ballkan. Ne jemi vende vëllazërore. Ne ishim gjithmonë bashkë dhe ne gjithmonë do të jemi së bashku. Marrëveshjen që e kemi nënshkruar, do të rrisë bashkëpunim më të madh. Me qëllim të forcimit të lidhjeve dhe dhënien e kontribut më të madh në mes të komunave të botës turke është nënshkruar ky protokolli-marrëveshje. Me nënshkrimin e kësaj Marrëveshjeje dua të jetë e mirë për të dy qytetet,në radhë të parë, për të forcuar bashkëpunimin në zhvillimin social, kulturor dhe atë të turizmitit dhe integrimit në mes të komuniteteve.

më shumë...

Kryetari Jenuzi priti Zv. Ministrin për diaspor
19 maj 2015
Sot Kryetari i Komunës, Salim Jenuzi priti në takim pune zavendës ministrin në ministrin e diasporës, Sahit Krasniqin ku u bisedua rreth pregaditjeve për pritjen e mergimtarëve gjat kohës së pushimeve.
njherit u dakorduan që të gjitha aktivitetet e planifikuara nga Komuna për pritjen e mergimtarëve të harmonizohen me programin e ministrisë për diaspor. më shumë...

Njoftim
05 maj 2015
Njoftohen të gjithë qytetarët e Komunes së Dragashit e veqanërisht ndërmarrjet të cilat merren me punë ndërtimore , se ndalohet rreptësisht hudhja e mbeturinave të ngurta në hapsira publike në tërë teritorin e komunë së Dragashit .
Nëdisa lokacione janë vendosur mbishkrime (Tabela) mbi ndalesën e hudhjes së mbeturinave si dhe janë vendosur shirita 
Lokacioni për hudhjen e mbeturinave të ngurta është I caktuar në vendin e quajtur  Trokan (Ish shtallat e Sharrprodhimit).
Për mos respektimin e Rregullores së Kuvendit Komunal mbi Mbrojtjen e Ambientit , për përsonat e pandërgjegjëshëm do të pasojn gjobat e parapara sipas rregullores në fjalë dhe Ligjeve mbi mbrojtjen e Ambientit.
 
më shumë...

 

Hyrja


Aplikimi Online
riatdhesimi.jpg

Statuti i Komunës


 
  Propozim Për PVLB

 
 
logo_top.jpg