Mirësevini në Dragash


Faqja e Dragashit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

QYTEZA E DRAGASHIT (SHARRIT)

Dragashi (Sharri), është i ngritur në kufi ndërmjet dy trojeve, të Opojës dhe Gorës. Të dy këto troje paraqesin dy etnitete me gjuhë  të ndryshme. Opoja etnikisht e pastër me shqiptarë e me gjuhën e tyre shqipe dhe Gora etnikisht e pastër vetëm me goranë – myslimanë, me gjuhën e tyre specifike gorane. Kjo qytezë, është qendër Komunale, e cila shtrihet në jug të Prizrenit, në malet e Sharrit, në lartësi mbidetare rreth 1050.m. Ajo lidhet me Prizrenin me  rrugë të asfaltuar rreth 37.km.  Ka mbi 4000 banorë të përzier shqiptarë dhe goranë. Kjo qytezë përmendet relativisht vonë si qendër komunale, diku nga viti 1935. dhe emërtohet  Dragash..

Lajme

OSBE-ja trajnon anëtarët e ri të Komiteteve për komunitete në rajonin e Prizrenit
07 prill 2014
Me 2 prill, Qendra Rajonale e OSBE-së në Prizren organizoi trajnimin për 30 anëtar të ri të komiteteve për komunitete prej gjashtë komunave në regjionin e Prizrenit. Trajnimi është vijuar prej përfaqësueseve të komuniteteve të ndryshme, përfshirë këtu Shqiptarë, Serbë, Boshnjakë, Turq, Goranë, si dhe përfaqësuesit e komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptian nga komunat e Prizrenit, Dragashit, Suharekës, Rahovecit, Malishevës dhe Mamushës. Drejtori i Qendrës Rajonale të OSBE-së, z. Ulrich Biffar, ka adresuar pjesëmarrësit duke theksuar rendësin për pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve në mekanizmin e rëndësishëm i cili mbron dhe promovon të drejtat e komuniteteve jo-shumicë. “Pothuajse gati në të gjitha vendet Evropiane, qytetarët tashmë besojnë në ndikimi e vet individual përmes pjesëmarrjes aktive në proceset demokratike. Është dashtë të kaloj një kohë që ajo të realizohet. Ky është një proces i cili merr kohë, energji dhe përkushtimin e njerëzve mirëpo është shpaguhet në një afat të gjatë. Ju dëshiroj fat në punën e mëtutjeshme lidhur me çështjet e promovimit dhe mbrojtjes e të drejtave të njeriut”. më shumë...

U nënshkrua marrëveshja ne mes te Komunës se Gostivarit - Maqedoni dhe Komunës se Dragashit
30 janar 2014
Më datë 29.01.2014. U nënshkrua marrëveshja ne mes te Komunës se Gostivarit - Maqedoni dhe Komunës se Dragashit - Kosovë per aplikim ne fondet e IPA (  Instrument for Pre-Accession Assistance), Component II , me projektin : Tourism - Open Door for Cross Border Cooperation (Turizmi – Derë e hapur për bashkëpunim ndërkufitar).
më shumë...

Delegatët e Kuvendit dhe kryetari i Komunës dhanë betimin
27 dhjetor 2013
 
- Kryesuesi i ri i Kuvendit u rizgjodh z.Shaban Shabani, ndërsa zv.kryesues z.Adem Hoxha – Kryetari i Komunës z.Salim Jenuzi falënderoi në besimin e dhënë për të 3-tën here                                                                                   

Dragash,26 dhjetor

Konform rezultateve të zgjedhjeve lokale të 3-nëtorit 2013, më 26.12.2013 delegatët e ri të Kuvendit Komunal të Dragashit mbajtën seancën e I-rë (inauguruese) ku dhanë betimin tyre në shërbimi të qytetarëve dhe elektoratit të Komunës,kurse punën e seancës monitoruan edhe përfaqësues të MAPL-it, OSCE-së, OJQ-ve dhe të mediave. Siç dihej, në këto zgjedhje lokale u zgjodhën 27 delegatë të 8 subjekteve politike, ndërkaq, sipas Ligjit për Vetëqverisje Lokale seancën solemne e kryesoi delegati më vjetër i Kuvendit Komunal të Dragashit z.Halim Shemsidini (nga radhët e LDK-së). Filimisht, delegatët dhanë dhe nënshkruan betimin, siç veproi edhe kryetari i rizgjedhur i Komunës z.Salim Jenuzi, (nga radhët e PDK-së) i cili falënderoi delegatët,mysafitët prezent dhe mbar elektoratin e Komunës së Dragashit në besimin e dhënë për të qeverisur Komunë edhe në këtë mandat të 3-të.
më shumë...

 

Hyrja


Aplikimi Online
riatdhesimi.jpg

Statuti i Komunës


 
  Propozim Për PVLB

 
 
logo_top.jpg