Mirësevini në Dragash


Faqja e Dragashit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

QYTEZA E DRAGASHIT (SHARRIT)

Dragashi (Sharri), është i ngritur në kufi ndërmjet dy trojeve, të Opojës dhe Gorës. Të dy këto troje paraqesin dy etnitete me gjuhë  të ndryshme. Opoja etnikisht e pastër me shqiptarë e me gjuhën e tyre shqipe dhe Gora etnikisht e pastër vetëm me goranë, Boshnjak – myslimanë, me gjuhën e tyre specifike gorane, Boshnjake. Kjo qytezë, është qendër Komunale, e cila shtrihet në jug të Prizrenit, në malet e Sharrit, në lartësi mbidetare rreth 1050.m. Ajo lidhet me Prizrenin me  rrugë të asfaltuar rreth 37.km.  Ka mbi 4000 banorë të përzier shqiptarë dhe goranë. Kjo qytezë përmendet relativisht vonë si qendër komunale, diku nga viti 1935. dhe emërtohet  Dragash..

Lajme

Inaugurimi i punimeve të rrugës Zaplluzhe Jabllanic
26 tetor 2016

Inaugurimi i punimeve të rrugës Zaplluzhe Jabllanic ku morën pjesë ministri Zharku Ramadan Muja edhe Salim Jenuzi
 

më shumë...

Mbyllën përkohsisht tregjet e kafshëve
01 korrik 2016
Në Baz të Vendimit të AVU-së NR. 01-413/16 i datës 24.06.2016 njoftohën të gjith qytetarët se mbyllën tregjet e kafshëve në Komunën e Dragashit, si dhe në baz të vendimit të inspekcionit Komunal ndalohet therja e kafshëve në hapsirat publike të KK-Dragash, zbatimin e vendimit do të mbikqyret nga shërbimi i inspekcionit.
Shkarko Vendimin  më shumë...

Udhëzimin administrativ
24 qershor 2016
 Me qëllim të informimit sa më të mirë të qytetarëve/eve me të drejtën për të përfituar nga masa e veçantë : “Udhëzimi Administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve”, miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në Mars 2016, shkarko Udhëzimin administrativ më shumë...

 
 

Hyrja


Profili1.jpg

Orari i punës
7:30 deri 15:30
Pauza
12:00 deri 13:00


riatdhesimi.jpg