Mirësevini në Dragash


Faqja e Dragashit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Historiku

QYTEZA E DRAGASHIT (SHARRIT)

Dragashi (Sharri), është i ngritur në kufi ndërmjet dy trojeve, të Opojës dhe Gorës. Të dy këto troje paraqesin dy etnitete me gjuhë  të ndryshme. Opoja etnikisht e pastër me shqiptarë e me gjuhën e tyre shqipe dhe Gora etnikisht e pastër vetëm me goranë, Boshnjak – myslimanë, me gjuhën e tyre specifike gorane, Boshnjake. Kjo qytezë, është qendër Komunale, e cila shtrihet në jug të Prizrenit, në malet e Sharrit, në lartësi mbidetare rreth 1050.m. Ajo lidhet me Prizrenin me  rrugë të asfaltuar rreth 37.km.  Ka mbi 4000 banorë të përzier shqiptarë dhe goranë. Kjo qytezë përmendet relativisht vonë si qendër komunale, diku nga viti 1935. dhe emërtohet  Dragash..

Lajme

Sot u nënshkrua marrveshja në mes të Komunës së Dragashit dhe Organizates Helvetas nga Zvicrra
23 mars 2016

 Sot u nënshkrua marrveshja në mes të Komunës së Dragashit dhe Organizates Helvetas nga Zvicrra.
Projekti,Aftësim për Punësim Rural(APR) i implementuar nga Helvetas Swiss Intercooperation.
Ngjarja për shënimin e fillimit të projektit

më shumë...

Njoftim falja e borxheve për tatimin në pron
27 tetor 2015
05 Lista e amnestise FizikNe harmoni me Vendimin e Qeverise se Republikes se Kosoves Nr. 03/16,nga data 04.03.2015 vit,dhe rregullativen e Ligjit mbi faljen e borxheve publike nr.05/L-043 nga data 22.korrik 2015.NJOFTOJM te gjith obliguesit tatimor,para se gjithash borxhlinjet e tatimit ne prone,qe kane te drejte qe ne baze te Ligjit te larteshenuar,te kerkojne qe borxhet e vjetra,kamatat dhe denimet te u cregjistrohen,dhe ate pas plotesimit te kushteve nga Ligji dhe ne harmoni me procedurat e Udhezimit administrative mbi faljen e borxheve publike më shumë...

Takim mbështetës, për vitet në vijim
01 shtator 2015
 Sot, në takim me Kryetarin e KK-Dragash z. Salim Jenuzi dhe Zyrtarën për Barazi Gjinore z.Lindita Piraj ishin Sekretari i Ambasades së Finlandes së bashku më perfaqsuesit e UN-Agjensioneve: UNWOMEN, UNICEF, UNFPA (Programi i UNKT-së Kundër Dhunës në Familje dhe dhunës në baza gjinore) për mundësin e mbeshtetjës edhe gjatë dy viteve të ardhëshme, në realizimin e aktiviteteve të parapara me Strategjin Komunale Kundër Dhunës në Familje.   më shumë...

 
 

Hyrja


Profili1.jpg

Orari i punës
7:30 deri 15:30
Pauza
12:00 deri 13:00


riatdhesimi.jpg