Republika e Kosoves

Kaçanik

Komiteti për Komunitete mbanë mbledhjen e tretë për vitin 2020

2020/07/06 - 11:06

Komiteti për Komunitete mbajti mbledhjen e III (tretë) të rregullt për vitin 2020.
Mbledhjen e kryesoi Lirije Luta, Kryesuese e Komitetit për Komunitete. Anëtarët e këtij Komiteti shqyrtuan për pikë të rendit të ditës:
Diskutim rreth monitorimit të të drejtave të qytetarëve në Komunën e Kaçanikut