Republika e Kosoves

Prizren

 

Investimet kapitale të realizuara në vitin 2009

Raporti i Drejtorisë së Urbanizmit për vitin 2009

Raporti i Drejtorisë së Shërbimeve Publike për vitin 2008

Regjistri i projekteve të realizuara 2008- 2009 (Sektori i Mjedisit)