Republika e Kosoves

Prizren

Thirrje për aplikim: Përkrahja e OJQ-ve në fushën e turizmit dhe zhvillimit ekonomik

2020/02/25 - 10:19

Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik fton të gjithë OJQ-të e përqëndruara në fushën e turizmit dhe zhvillimit ekonomik, që të aplikojnë për mbështetje financiare në implementimin e projekteve të tyre.

Kriteret që duhet t’i plotësojnë aplikuesit, si dhe dokumentet e nevojshme për aplikim mund t’i gjeni këtu: https://kk.rks-gov.net/…/Udhezues-per-Thirrje-per-OJQ-DTZhE…

Thirrja publike për aplikim mbetet e hapur deri më 13 mars 2020.

Aplikacionet duhet të dorëzohen në zyret e Drejtorisë për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik (objekti i Beledijes në rrugën Remzi Ademaj).

Dokumentet e nevojshme që duhet t’i bashkëngjiten aplikimit i gjeni më poshtë:

Formulari i aplikacionit: https://kk.rks-gov.net/…/…/F9-Formulari-i-APLIKACIONIT-.docx

Formulari i propozim buxhetit të projektit: https://kk.rks-gov.net/…/F10-Formulari-i-propozim-Buxhetit-…

Forma e deklaratës për financimin e dyfishtë: https://kk.rks-gov.net/…/F11-Forma-e-deklarates-per-financi…

Formular i deklaratës së partneritetit: https://kk.rks-gov.net/…/F12-Formular-i-deklarates-se-partn…

Formular i deklaratës së projekteve të financuara nga burimet publike: https://kk.rks-gov.net/…/F13-Formular-i-deklarates-se-proje…

Deklaratë mbi aktivitetet e përshkruara për kontraktorët: https://kk.rks-gov.net/…/F14-Deklarate-mbi-aktivitetet-e-pe…