Republika e Kosoves

Gllogoc

Njoftim për zgjedhjen e sportistit të vitit 2023

2023/11/30 - 2:36

N J O F T I M

 

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport edhe këtë vit do të bëj zgjedhjen e më të mirëve në lëminë e sportit.

            Andaj klubi i juaj duhet të na dërgoj propozimet për:

 

Kërkojmë nga klubi për secilin të propozuar të na i dërgojnë me shkrim edhe për të arriturat gjatë këtij viti kalendarik,.

Të gjitha këto shënime të dërgohen në protokoll deri me datën 13.12.2023

 

Përshëndetje sportive!