Republika e Kosoves

Gllogoc

Thirrje për Aplikim

2023/01/13 - 10:40

Thirrje për Aplikim

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural / Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë shpall Thirrjen për Aplikim për Pagesa Direkte për qumësht/litër sipas kategorive të cilësisë, therrjet e raportuara të gjedhit, viçat për majmëri dhe akuakulturë për gjashtëmujorin e dytë 2022.

 

Në linkun e mëposhtëm do të gjenin të gjitha kriteret për aplikim, dokumentacionin e nevojshëm, si dhe afatin e aplikimit.

 

https://kk.rks-gov.net/gllogoc/category/shpalljet/