Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Administratë të Përgjithshme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri: Fatmir

Mbiemri: Ademaj

Statusi martesor: I martuar

Vendbanimi: Llapçevë, Malishevë

Profesioni: MA, Jurist

e-mail: fatmir.ademaj1@gmail.com

Telefoni: 049402121

Përvoja e punës:

Themeloi Organizatën “Ndihmë njëri-tjetrit për një shkollë më të mirë” në vitin 2005. Po ashtu, në këtë vitë nëpërmjet kësaj organizate u botua edhe libri për 15 maturantët “Lulet e këputura”

Sekretar i Këshillit të studentëve 2008/2010

Anëtar i Këshillit të Profesorve 2009/2010

Kryetar i studentëve në Fakultetin Juridik 2012/2013

Drejtor për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë në Malishevë 2015 /2016.

Inspektor Tatimor në Administratën Tatimore të Kosovës në Prishtinë 2018/2022

Aktualishtë Drejor në Drejtorinë për Administratë të Përgjithshme

 

Angazhimet politike:

Kryetar i  Forumit Rinor LDK- NËNDEGA LLAPQEVË 2007/2009.

Kryetar i  Forumit Rinor LDK- DEGA MALISHEVË 2009/2012 dhe mandati i dytë 2012/2016.

Anëtar i kryesisë së forumit rinor të LDK-së në nivelin qendror.

Sekretar i Nëndegës Llapqevë 2010/2015.

Anëtar i Kryesisë së degës nga viti 2009/2019

Asambleist Komunal nga radhët e LDK- së 2013/2015.