Republika e Kosoves

Malishevë

Anëtarët e Kuvendit të Komunës së Malishevës në legjislaturën 2021-2025 (faqja në përpunim e sipër)

Nr. Emri dhe Mbiemri Subjekti Nr. Telefonit E-mail
1 Halil Morina Nisma-SocialDemokrate 049/881-342 halilmorina10@gmail.com
2 Astrit Sertolli Nisma-SocialDemokrate 049/631-630 astritsertolli87@gmail.com
3 Rukije Bytyqi Nisma-SocialDemokrate 044/102-468 rukie8@hotmail.com
4 Jahir Xhyliqi Nisma-SocialDemokrate 049/201-928 jxhyliqi@hotmail.com
5 Amrush Helshani Nisma-SocialDemokrate 049/613-521
6 Hasim Rudi Nisma-SocialDemokrate 049/209-243
7 Urim Thaçi Nisma-SocialDemokrate 044/302-305 urimthaqi@hotmail.com
8 Valon Mazreku Nisma-SocialDemokrate 044/233-886
9 Gentianë Hoti Nisma-SocialDemokrate 049/853-323
10 Fjoralba Hoxha Nisma-SocialDemokrate 049/207-618
11 Mirelinda Gashi PDK 044/383-659 liinda_1980@outlook.com
12 Burim Paçarizi  PDK 049/371-585 burimpaqarizi0@gmail.com
13 Valjete Hoti PDK 049/571-190 valjeta.1997@hotmail.com
14 Nebih Bibaj PDK 045/910-529 nebih.bibaj@hotmail.com
15 Alban Kastrati PDK 045/660-807 albankastrati5@hotmail.com
16 Bledar Kryeziu PDK 049/347-338 bledarkryeziu2001@gmail.com
17 Sadik Vrenezi PDK 044/611-085 sadikvrenezi@gmail.com
18 Arlinde Rudi PDK 049/607-043
19 Labinot Gashi LDK 044/254-017 labi74@hotmail.com
20 Argjend Thaçi LDK 049/132-090
21 Driton Kastrati LDK 044/750-812 driton.kastrati78@hotmail.com
22 Hamit Lima LDK 045/217-317 tenaseri@hotmail.com
23 Zamire Morina LDK 044/137-817 milemorina.96@gmail.com
24 Adile Hoxha LDK 049/605-007 adilehoxha4@gmail.com
25 Veton Zogaj VV 044/636-548 zogajveton@gmail.com
26 Valon Krasniqi VV 049/307-844
27 Arlind Morina VV 049/655-658     morina-arlind@hotmail.com
28 Agnesa Kastrati VV 045/124-314 agnesekastrati@gmail.com
29 Arbnore Hoti VV 044/452-724 nora_11x@hotmail.com
30 Eqrem Morina AAK 044/786-655
31 Donjete Shijaku AAK 043/862-627 donjeta.shijaku@universitetiaab.com

 

Profilet e anëtarëve të Kuvendit të Komunës së Malishevës në legjislaturën 2021-2025 (renditje alfabetike)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri:   Adile

Mbiemri: HOXHA

Datëlindja: 10.05.1995

Vendlindja:     Bellanicë

Profesioni:       Juriste dhe Filozofe

Numri i telefonit:        049 605007

E-mail adresa:             adilehoxha@gmail.com

Subjekti politik:           LDK

Karriera e punës:

 

Karriera politike:

 

________________________________________________________________

Agnesa Kastrati

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri:                           Alban

Mbiemri:                      KASTRATI

Datëlindja:                  22.08.1980

Vendlindja:                 Damanek

Profesioni:                   Jurist i diplomuar

Numri i telefonit:        045 660 807

E-mail adresa:             albankastrati5@hotmail.com

Subjekti politik:           Partia Demokratike e KosovësPDK

Karriera e punës:

 

Karriera politike:

 

 

________________________________________________________________

Amrush Helshani

_______________________________________________________________

Arbnore Hoti

_______________________________________________________________

Argjend Thaçi-kryesues

_______________________________________________________________

Arlind Morina

_______________________________________________________________

Arlinde Rudi

_______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri: Astrit    

Mbiemri: SERTOLLI

Ditëlindja: 01.06.1989

Vendlindja: Bellanicë, Komuna Malishevë

Statusi martesor: I martuar

Profesioni: Bachellor I Shkencave Politike dhe Administratë

Numri i telefonit: 049/631/630

e – mail adresaastrit_sertolli@live.com astritsertolli87@gmail.com

Karriera e punës:

Maj 2018 – Pergjegjës administrativ te K.R.M EKOREGJIONI Malishevë

Karriera politike: Nga viti 2017 anëtar I kryesise Nisma Socialdemokrate Nëndega Bellanicë

2017-2021-Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës nga radhët e subjektit politik LDK-së

Janar 2022- Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës nga radhët e subjektit politik Nisma Socialdemokrate

 

_______________________________________________________________

Bledar Kryeziu

_______________________________________________________________

Burim Paçarizi

_______________________________________________________________

Donjete Shijaku

______________________________________________________________

Driton Kastrati

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri:                                                     Eqerem

Mbiemri:                                              MORINA

Datëlindja                                             13/10/1969

Vendlindja                                             Astrazup

Kombësia                                             Kosovar

Gjendja civile                                        I martuar

Adresa                                                  Astrazup

Numri i telefonit (mobil)                          044 786655

e-mail                                                   kema-morina@hotmail.com

 

Arsimimi:   Universiteti AAB

Tetor 2010 – Korrik 2013                        Prishtinë, Kosovë

Fakulteti ADMINISTRA bachelor

Administratë publike

 

______________________________________________________________

Fjoralba Hoxha

______________________________________________________________

Gentianë Hoti

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Emri: Halil

Mbiemri: MORINA

Datëlindja: 02.02.1985

Vendlindja: Astrazup

Profesioni: M.sc. i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe M.sc. i Filozofisë

Numri i telefonit: 049 881 342

E-mail adresa: halilmorina10@gmail.com

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës :  Nga viti 20110, punon si mësimdhënës në Gjimnazin “Hamdi Berisha” në Malishevë.

Karriera  Politike : Nga viti 2014 është kryetar i nëndegës së NSMA Social-Demokrate në Astrazup.

______________________________________________________________

Hamit Lima

______________________________________________________________

Hasim Rudi

_____________________________________________________________

Jahir Xhyliqi

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri:   Labinot

Mbirmri:          GASHI

Datëlindja:      17/10/1974

Vendlindja:     Kijevë-Malishevë

Profesioni:       Master i ekonomisë

Numri i telefonit:        044254017

E-mail:            labi74@hotmail.com

Subjekti politik:          LDK

Karriera e punës:         Profesor në SHMPEJ”Lasgush Poradeci” në Kijevë nga viti 1999

Karriera politike:        Anetar i kuvendit në tri mandate ne legjislaturen 2009/13,2013/17 dhe 2021/25, poashtu sekretar i degës se LDK-së në Malishevë prej vitit 2015.

 

_____________________________________________________________

Mirelinda Gashi

_____________________________________________________________

Nebih Bibaj

_____________________________________________________________

Rukije Bytyçi

____________________________________________________________

Sadik Vrenezi

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Emri: Urim:

Mbiemri: Thaçi

Datëlindja: 18.10.1984

Vendlindja: Mirushë

Profesioni: Infermier

Numri i telefonit : 044 302 305

E-mail adresa: urimthaqi0@gmail.com

Subjekti politik: Nisma SocialDemokrate

Karriera e punës: 2008 në QKMF në Malishevë

Karriera politike: 2018 NISMA-SocialDemokrate

2021-Anëtar i Kuvendit të Komunës në Malishevë

_____________________________________________________________

Valjete Hoti

_____________________________________________________________

Valon Krasniqi

____________________________________________________________

Valon Mazreku

____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri: Veton

Mbiemri: ZOGAJ

Datëlindja: 25.12.1986

Vendlindja: PRISHTINË

Numri i telefonit: +38344636548

E-mail: zogajveton@gmail.com

Shkollimi-Profesioni: Pas përfundimit të shkollimit të mesëm në gjimnazin “Abdyl Frashëri” tani “Hamdi Berisha” në Malishevë, Vetoni ka vijuar studimet në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Filozofik në Departamentin e Filozofisë. Kurse pas përfundimit të nivelit bachelor të studimeve për Filozofi, ai ka vazhduar studimet post universitare Master në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Filozofik në Departamentin e Socilogjisë. Vetoni mban titull Master i Sociologjisë, Drejtimi Akademik.

Për herë të parë, angazhimin e tij në jetën publike Vetoni e ka nisur si student në organizatat studentore e pastaj edhe në organizatat tjera të Shoqërisë Civile.

Karriera e Punës: Në vitin 2008 ka filluar punën si mësimdhënës në shkollën e mesme të ulët “Afrim Buçaj” në fshatin Lladroc, aty ku ka vazhduar të punoi deri në gusht të vitit 2015.

Krahas punës si mësimdhënës Vetoni në vitit 2014 së bashku me shumë studentë të tjerë themelojnë organizatën Iniciativa për Veprime Sociale, aty ku Vetoni zgjedhet si Drejtor i kësaj Organizate dhe njëkohësisht kryen veprimtarin e koordinatorit të projekteve. Ku gjatë kësaj periudhe kjo organizatë arrijnë të realizojë mjaftë projekte të suksesëshme, puna e së cilës është e pasqyruar në raportet e publikuara dhe ku këto raporte janë referencë e shumë studimeve tjera pasuese nga organizata të tjera.

Vetoni është anëtar i Shoqatës së Sociologëve të Kosovës SHSK, që nga themelimi i saj.

Nga viti 2007 e këtej Vetoni është aktiv në sferën publike, duke qenë kështu vështrues dhe opinionist i rregullt, kohë kjo në të cilën ai ka publikuar dhjetra shkrime, opinione e analiza në media vendore e rajonale, kryesisht orientimi dhe fokusi i analizës së tij ka qenë mbi sferën e demokracisë, jetës sociale, kulturës, filozofisë dhe politikës.

Karriera Politike: Që nga viti 2013, Vetoni fillon angazhimet e para në Lëvizjen VETËVENDOSJE! duke marr pjesë aktive në shumë aktivitete, aksione e punë vullnetare të kësaj organizate. Ndërsa që nga janari i vitit 2015, Vetoni angazhohet në aktivitet konstant fillimisht në rolin e Administratorit të zyrës së Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Malishevë, e më pastaj nga viti 2018 ai zgjidhet edhe Sekretar Organizativ i Qendrës së Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Malishevë, funksion të cilin vazhdon ta kryej me shumë devotshmeri e sukses edhe sot.

Gjatë kohës së angazhimit si administrator dhe më vonë si Sekretar Organizativ i Qendres, Vetoni ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në zgjerimin, strukturimin, mobilizimin dhe fuqizimin e strukturave organizative, si në Pika pra në nivelin e parë organizativ, po ashtu edhe në Qendër në nivelin e dytë. Vetoni në vazhdimësi ka qenë urë ndërlidhëse edhe e përfaqësimit të Lëvizjes në Kuvendin Komunal dhe Qendrës, duke koordinuar vazhdimisht politikëbërjen në nivelin lokal, gjë e cila ka rezultuar suksesëshëm përgjatë dy mandateve të kaluara ku Lëvizja VETËVENDOSJE!  ka qenë e përfaqësuar në Kuvendin Komunal në Malishevë.

Vetoni ka qenë përfaqësues i Lëvizjes në shumë raste në Komisionet Komunale si trupa të Kuvendit Komunal, duke dhënë një kontribut të madh si në përfaqësim të denjë, po ashtu edhe në hartimin dhe nxjerrjen e shumë dokumenteve, rregulloreve të cilat vazhdojnë të mbesin shumë të rëndësishme për qytetarët tanë.

Angazhime tjera: Krahas angazhimit aktiv në sferën publike dhe në politikë, Vetoni nuk ka ndërprerë për asnjë moment edhe angazhimin aktiv të tij edhe në rrafshin intelektual e profesional, në këtë mënyrë Vetoni deri me tani ka marr pjesë në dhjetra trajnime e seminare, punëtori dhe shkolla verore të ndryshme, duke arritë kështu të pasuroj jashtëzakonisht shumë begrandin e tij intelektual e politikë.

Ai posedon mbi 40 certifikata trajnimesh kredibile të cilat janë dëshmi e ngritjes, zhvillimit dhe avancimit të tij profesional dhe intelektual.

Puna dhe përkushtimi me shumë devotshmeri nga Vetoni, si në pozicionin e Administratorit të zyrës, po ashtu edhe si aktivist e Sekretar Organizativ i Lëvizjes VETËVENDOSJE! Qendra në Malishevë i ka mundësuar atij që të krijoj lidhje të shumta dhe kontakte të vazhdueshme me qytetarët e sidomos me aktivistët dhe strukturat tona në terren gjë e cila e bënë atë aktivist të pranueshëm e model për punë e përkushtim. Këtë përvojë të fituar deri me tani do ta bartë me përgjegjësi e përkushtim të lartë edhe në Kuvendin Komunal si anëtar i sapo zgjedhur i kësaj legjislature të re.

 

____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri:   Zamire

Mbiemri: MORINA

Datëlindja: 05.09.1996

Vendlindja:     Lubizhdë

Profesioni:       Shkenca sociale

Numri i telefonit:        044 137817

E-mail adresa:             milemorina.96@gmail.com

Subjekti politik:           LDK

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

Anëtarët e Kuvendit të Komunës së Malishevës në legjislaturën 2017-2021

 

 

 

 

 

Emri: Abetare

Mbiemri: LIMAJ

Datëlindja: 18.09.1993

Vendlindja: Banjë

Profesioni: Studente

Numri i telefonit: 049 110 237

E-mail adresa: abetaree81@gmail.com

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera  Politike : 2017- Anëtare e Kuvendit të Komunës së Malishevës

________________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Alban

Mbimeri: KRASNIQI

I lindur më 17 shtator 1974.

Tel: 044 191 534, E-mail: albankras@gmail.com

Subjekti poltik: Lëvizja VETËVENDOSJE

Arsimi: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, Drejtimi: Zhvillim Ekonomik, Ekonomist i diplomuar

Angazhimi profesional dhe politik:

2017 –              Lëvizja VETËVENDOSJE!, Koordinator i Qendrës së Malishevës

2015 – 2016   Komuna e Prishtinës, Koordinator i Sektorit të Legalizimit gjatë procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje.

2014 – 2015   Lëvizja VETËVENDOSJE!, Koordinator i Këshilltarëve Komunal

2011 – 2013   Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, anëtar nga Lëvizja VETËVENDOSJE!

2010              Forum Syd Balkans Program –FSBP, Konsulent

2008 – 2010  UNDP- Programi KOSSAC (Projekti për siguri në Komunitet), Koordinator i komponentës së rinisë. Koordinimi i aktiviteteve në mes Shoqërisë civile, komunitetit dhe institucioneve vendore

2004 – 2007  Rrjeti Rinor i Kosovës, Kryetar

Përfaqësimi i rrjetit të 127 OJQ-ve rinore në të gjitha mekanizmat relevant brenda dhe jashtë vendit, Implementimi i strategjisë së RrRK-së

2000 – 2004 Qendra e Rinisë në Malishevë (Vizioni i Ardhmërisë), Kryetar

Hartimi i programeve dhe koordinimi i aktiviteteve të QRM-së     si dhe përfaqësimi i saj.

2000 – 2003  Administrata Civile e Kombeve të Bashkuara Misioni në Kosovë, Përkthyes, Asistent administrativ dhe financiar.

1998 – 1999  Shkolla Fillore’’Imer Krasniqi’’ Carrallukë, Komuna e Malishevës, Arsimtar i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze

1998-1999      Ushtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Njësiti ‘’LUMI’’, Brigada 122 ‘’Imer Krasniqi’’

Aktivitete dhe angazhime të tjera

2006 – 2007  Komiteti drejtues për Planin Kosovar të Veprimit për rininë-PKVR, dhe për hartimin e Ligjit për pjesëmarrje dhe fuqizim të rinisë, (MKRS, UNICEF, UNIFEM, OSBE, BB, GTZ, UNFPA, RrRK ), Anëtar i komitetit

2006 – 2007  Projekti i rinisë në mbështetje të Planit Kosovar të Veprimit Rinor nga Banka Botërore (UNDP, UNIFEM, UNFPA, GTZ, UNICEF, MKRS), Anëtar i Bordit

2007 – 2008   Këshilli i përkohshëm i Platformës Civi-Kos (rrjet i shoqërisë civile në Kosovë), Anëtar i bordit

2006 – 2007  Koalicioni Kosovar Kundër Korrupsioni (Iniciativë e SHC), Kryetar i Bordit

2004 – 2007  Bordi Këshillues i programit SIP në kuadër të projektit EDYK të mbështetur nga GTZ dhe MKRS, Anëtar i bordit

Seminare, sesione studimore: 2007-Sesion Studimor, Projektet rinore ndërkombëtare të vullnetarizmit, Këshilli i Evropës, Qendra Rinore Evropiane në Strasburg-Francë, Pjesëmarrës

2007 – Roli dhe funksioni i Këshillave Kombëtare të Rinisë, dhe roli i OJQ-ve në zhvillimin e shoqërisë dhe demokracisë, Flemish Youth Council, Bruksel-Belgjikë, prezantues

2005 – Program studimor 3 javor, Udhëheqja rinore dhe pjesëmarrja politike në nivel lokal, Departamenti i Shtetit të SHBA, Zyra për Arsimit dhe çështjeve kulturore, programi i vizitorëve të huaj, SHBA, pjesëmarrës nga Shoqëria Civile.

2004-Sesion Studimor, Objektivat e Zhvilimit të mijëvjeçarit për të rinjtë, Këshilli i Evropës, Qendra Rinore Evropiane në Strasburg-Francë, Pjesëmarrës

Publikime: 2006-Raport Hulumtues, Platforma e OJQ-ve dhe Zhvillimi i politikave. Dokument mbështetës në hartimin e PKVR-së, bashkautor

2007 – Raport Hulumtues, Transparenca-Rinia-Institucionet-Pjesëmarrja, udhëheqës i ekipit

2007 – Draft publik, Politika dhe Plani Kosovar i Veprimit 2007-2010, kontribuues nga Shoqëria Civile

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Emri:      Alban

Mbiemri: MAZREKU

Datëlindja: 04/02/1981

Vendlindja: Malishevë

Profesioni: Shkenca Politike-Drejtimi Administrat Publike

Numri i telefonit: +383/44-501-509, +383/49-501-905

E-mail adresa: mazrekualban@hotmail.commazrekualban81@gmail.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës :

2009-2012-Koordinator i Nëndistriktit me Zonë të Mesme (KEK-Malishevë).

Emri i punëdhënësit:Korporata Energjetike e Kosovës-Prishtinë

Pozita: Udhëheqës i nëndistritiktit me zonë të mesme (Menaxher).

Nën menaxhimin tim kane qenë 35 punëtor dhe rreth 11000 konsumator.

Detyra ime ka qenë vlerësimi i punëtorëve, monitorimi i tyre, analizat e ndryshme për nëndistriktin rreth: inkasimit, zvogëlimit të humbjeve komerciale dhe teknike, si dhe matja e performancës së punëtorëve.

2003-2006– Ka punuar në OJQ KPAM-CRS.

Misioni ynë ka qenë ngritja e cilësisë në arsim.

Pozita: Anëtar i Ekipit Bërthamë– përgjegjës për themelimin e KPA-ve (Këshillave të Prindërve dhe Arsimtarëve) në Komunën e Malishevës dhe Komunave përreth saj.

Karriera  Politike :

Anëtar i Partisë Demokratike të Kosovës që nga themelimi i saj.
Ndërsa nga viti 2014 anëtar i kryesisë së degës dhe nënkryetar i Nëndegës së PDK-së në Malishevë.

Në zgjedhjet lokale të 22 tetorit2017, është zgjedhur Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës.

Të tjera :

Seminare:

 1. Word-Excel – 48 orë mësim për dy muaj (Kujtesa Prishtinë) 2001-2002
 2. Pjesëmarrje në Qeverisje nga OJQ-ATRC- ishte nga 27-28 prill 2009
 3. Përfshirja e Prindërve në shkollë ,7-8 qershor 2003 (CRS-Catholic Relief Service)
 4. Zhvillimi Organizativ , 09-10 Dhjetor 2003 (CRS)
 5. Trajnim për trajner, gjashtë module në Avokim , Trajner i Autorizuar 10,13,14,19,20,21, Nëntor 2003 (CRS)
 6. Monitorim dhe Vlerësim 04-05-2003 (CRS)
 7. Ndërtimin e shoqërive më të mira 23-25 qershor 2003 (CRS)
 8. Qeverisja e Përgjegjshme dhe Pjesëmarrja Qytetare- dhjetor 2003 nga OSCE-jadhe NDI-ja
 9. Mësim Aktiv për Integrim, program eksperimental për edukim, 14-16 qershor 2003(CRS)
 10. Planifikim Strategjik, 26-27 qershor 2003 (CRS)
 11. Punë Praktikën e Kuvendin Komunal të Malishevës : Në zyrën e Kryetarit, Drejtorinë Administratës dhe Personelit , Drejtorin e Ekonomisë , Financave dhe Zhvillimit

07.07.2008-07.08.2008( Nr 01/1266-Protokolli) 

Certifikim :Gusht-Shtator2016 ;Në Proceste Certifikimi në Programin Kombëtar të Trajnimit për Auditor të Brendshëm të Sektorit Publik. Program ky i organizuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës-Ministria e Financave (Departamenti i Auditimit të Brendshëm) dhe IKAP-i ;

Modul 1- Bazat e Audimit të Brendshëm

Modul 2- Metodologjia e Auditimit të Brendshëm

Modul 3- Shkathtësitë dhe Teknikat e Auditimit të Brendshëm

Modul 4- Bazat e Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli

Modul 5– Metodologjia e Auditimit të Brendshëm në Praktik

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Emri:Kushtrim    

Mbiemri: ZOGAJ

Datëlindja:

Vendlindja:

Profesioni:

Nr i telit:

E-mail adresa:

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës :

Karriera  Politike :

Të tjera :

_____________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Donjeta

Mbiemri: SHIJAKU

Subjekti poltik: NISMA Social-Demokrate

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Emri: Arlind    

Mbiemri: MORINA

Datëlindja: 28.04.1989

Vendlindja: Astrazup

Profesioni: Ekonomist

Numri i telefonit: 049 655 658

E-mail adresa: morina-arlind@hotmail.com

Subjekti politik: Lidhja Demokratike e Kosovës

Karriera  Politike : 2017- Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës.

Anëtar i kryesisë së nëndegës së LDK-së në Astrazup.

Anëtar i kryesisë së Forumit Rinor të LDK-së, dega në Malishevë.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Emri: Astrit

Mbiemri: SERTOLLI

Datëlindja: 01.06.1989

Vendlindja: Bellanicë

Profesioni: Politolog

Numri i telefonit: 049 631630

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës: 2005-2007-“Agronomi” – Malishevë, menaxher i shitjes

2017-2018-“Lesna Trade”-Agjent i shitjes ambulantive, regjioni i Prizrenit

Karriera politike: Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Avdi

Mbiemri: MORINA

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

____________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Behie   

Mbiemri: SERTOLLI

Datëlindja: 30.08.1976

Vendlindja: Bellanicë

Profesioni: Ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Edukimit.

Numri i telefonit: 044 287 338

E-mail adresa: behijesertolli@hotmail.com

Subjekti politik: Lëvizja VETËVENDOSJE

Karriera e punës: Punon si mësimdhënëse në SHFMU “Ismail Qemali” në Bellanicë.

Karriera  Politike: Në mandatin e kaluar 2013-2017, ka qenë anëtare e Kuvendit Komunal.

2017- Anëtare e Kuvendit të Komunës në Malishevë, mandati i dytë.

___________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Demir

Mbiemri: BAJRA

Datëlindja: 10.01.1972

Vendlindja: Panorc

Profesioni: Arsimtar

Numri i telefonit: 049 204 115

E-mail adresa: bajrajdemir192@gmail.com

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës :  Arsimtar në Sh.F.M.U. “Asim Vokshi” në Panorc

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Emri: Dianë

Mbiemri: HOTI

Subjekti politik: Lidhja Demokratike e Kosovës

____________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Faik   

Mbiemri: ZOGAJ

Datëlindja: 25.05.1981

Vendlindja: Bellanicë

Profesioni: Inxhinier i ndërtimtarisë

Numri i telefonit: 049 60 99 60

E-mail adresa: faik.zogaj@gmail.com

Subjekti politik: NISMA Social – Demokrate

Karriera e punës :  2006-2010 – Projektant dhe mbikëqyrës i objekteve të ndryshme në kompaninë “PAN ENGINEERING”.

Nga viti 2010, punon në kompaninë “IPE PROING”, si projektant dhe mbikëqyrës.

Karriera  Politike : 2017- Anëtar i Kuvendit të Komunës në Malishevë.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Emri: Filloreta   

Mbiemri: BYTYÇI

Datëlindja: 08.11.1979

Vendlindja: Kërvasari

Profesioni: Master e Ekologjisë

Numri i telefonit: 044 102 889

E-mail adresa: Filloreta.Bytyçi@outlook.com

Subjekti politik: NISMA Social – Demokrate

Karriera e punës :  Nga viti 2003, është profesoreshë në Gjimnazin “Hamdi Berisha” në Malishevë

Karriera  Politike : Anëtare e Kuvendit të Komunës së Malishevës, ky është mandati i saj i III (i tretë).

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Emri : Fjoralbë
Mbiemri : KRYEZIU-BUZHALA
Ditëlindja : 1994
Vendlindja : Bubavec
Profesioni : Dizajnere e modës
Numri i telefonit : 049205578
E-mail adresa : fjoralba-kryeziu@hotmail.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës
Karriera e punës :
Dizajnere në “ FK- FASHION” SH.P.K

Karriera politike :
Anëtare e Kuvendit të Komunës së Malishevës, nga nëntori 2017.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Florentina 

Mbiemri: ZULFAJ

Ditëlindja: 28.01.1995

Vendlindja: Senik-Malishevë

Profesioni: Mësuese klase

Numri i telefonit: 049-624-998

Email adresa: tina_zulfaj@outlook.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës:

20.09.2017 Mësuese klase në SHFMU “Visar Krasniqi “ Drenoc -Malishevë, bachelor i programit fillor

Karriera politike:

2013-2017 Këshilltare e Kuvendit Komunal Malishevë

18.12.2017 Këshilltare e Kuvendit Komunal Malishevë , mandati i dytë

________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Genc

Mbiemri: SHURDHAJ

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

______________________________________________________________________________________________________________

 

Emri: Halil

Mbiemri: MORINA

Datëlindja: 02.02.1985

Vendlindja: Astrazup

Profesioni: M.sc. i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe M.sc. i Filozofisë

Numri i telefonit: 049 881 342

E-mail adresa: halilmorina10@gmail.com

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës :  Nga viti 20110, punon si mësimdhënës në Gjimnazin “Hamdi Berisha” në Malishevë.

Karriera  Politike : Nga viti 2014 është kryetar i nëndegës së NSMA Social-Demokrate në Astrazup.

________________________________________________________________________________________________________________

Emri:Hamzë

Mbiemri:BYTYÇI

Datëlindja:27.04.1967

Vendlindja:Shkozë

Profesioni:Biznismen

Fakulteti:Juridik

Numri i telefonit:044119872

E-mail adresa:hamzbytyqi@outlook.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës:Biznes “Pullazi”SH.P.K

Prizren, Serbicë e Ulet

Me ketë biznes merrem prej vitit 2000 dhe vazhdoj ta ushtroj ketë biznes

Karriera politike: Ne politik jam që nga viti 2000 deri në vitin 2017,kurse prej 18.12.2017 këshilltar nga radhët e PDK-së në asamblenë komunale të Malishevës

__________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Hashim

Mbiemri: VRENEZI

Ditëlindja: 19.02.1982

Vendlindja: Fsh. Marali

Profesioni: Ekonomist i diplomuar

Numri i telefonit:044 350314

E – mail adresa: vrenezihashim@hotmail.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës:

04/2007 – 08/2007      Kuvendi Komunal në Malishevë, Kosovë Inspektor i Tregut

08/2007 – 04/2011      Procredit Bank Kosovo , Malishevë,Kosovë                                                                              Arkatarë/ Këshilltar për klient

04/2011 – 11/2011      Procredit Bank Kosovo , Malishevë,Kosovë                                                                              Analist Kredie

11/2011 – 05/2015      TEB Sh.A. Bank Kosovo , Malishevë,Kosovë   Analist i portfolios për persona fizik

05/2015 – 04/2017      TEB Sh.A. Bank Kosovo, Malishevë, Kosovë     Analist i larte i portfolios për persona fizik

05/2017 dhe ende jam,    SH.P.K. Infinit Konto, Malishevë,Kosovë     Kontabilist

Karriera politike: Këshilltar komunal nga PDK dega nëMalishevë për këtë mandat.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Emri: Hidajete

Mbiemri: MAZREKU

Datëlindja: 07.05.1956

Vendlindja: Rahovec

Subjekti politik: Lëvizja VETËVENDOSJE

Arsimimi: Ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Ekonomik-Drejtimi- Zhvillimi i Mendimit Ekonomik, ka punuar si mësimdhënëse në Gjimnazin “Ramiz Sadiku” në Rahovec dhe “Hamdi Berisha” në Malishevë. Ka qenë si përfaqësuese për Kosovën Metalomont Maqedoni. Ka themeluar organizatën private Tranzit-Kosova në Malishevë. Ka punuar si drejtoresh komerciale në Kompaninë Nita-Comerc në Malishevë. Ka themeluar OJQ “RRITA” në Malishevë si dhe ka hapur çerdhen private në Malishevë.

_________________________________________________________________________________________________________________

Emri:Ilaz

Mbiemri: KRASNIQI

Datëlindja: 19.12.1961

Vendlindja: Carrallukë

Numri i telefonit: 045 611 198

E-mail adresa: ilazkrass@gmail.com

Subjekti politik: Lëvizja VETËVENDOSJE

Karriera e punës: Është Veteran i luftës , Veprimtar në fondin “Vendlindja Thërret”

________________________________________________________________________________________________________________

Emri: Kajtaz

Mbiemri: GASHI

Subjekti politik: Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës

_______________________________________________________________________________________________________________

Emri:                          Kastriot
Mbiemri:                   BERISHA
Ditëlindja:                15.04.1983
Vendlindja:              Gurbardh (Carravranë )                                                                                                        Profesioni:                Psikolog
Numri i telefonit:    044-241-662
E-mail adresa:          k-berisha@hotmail.com
Subjekti Politik:      Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës:    Biznes prej vitit 2005 – 2018
Karriera politike:    Anëtar i PDK-së që nga viti kur është formuar, ndërsa tani Asamblist i PDK-së.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Emri: Leonitë

Mbiemri: KASTRATI

Subjekti Politik: Lidhja Demokratike e Kosovës

_______________________________________________________________________________________________________________

Emri: Luan   

Mbiemri: KREZIU

Datëlindja: 20.02.1988

Vendlindja: Pagarushë

Profesioni: Ma.sc. i Juridikut

Numri i telefonit: 049 313 222

E-mail adresa: luan-pg@hotmail.cm

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës :  Mësimdhënës

Karriera  Politike : 2013-2017 – Anëtar i Kuvendit të Komunës në Malishevë

2017- Anëtar i Kuvendit të Komunës në Malishevë

_______________________________________________________________________________________________________________

Emri: Nebih

Mbiemri:  BIBAJ

Datëlindja: 24/08/1986

Vendlindja: Lladroc

Profesioni:  Jurist

Numri i telefonit:  045/910/529

E-mail: nebih.bibaj@hotmail.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Karriera e punës: Në vitin 2009 kam punuar në KQZ ( Komisioni Qendror Zgjedhor) Qendra e Numërimit dhe Rezultateve në pozita të ndryshme. Prej viti 2009 zotëroj një biznes në Prishtinë.

Në vitin 2016 jam emëruar asistent zv. Ministri në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.

Karriera politike: Prej vitit 2007 jam anëtar i kryesisë së nëndegës në Lladroc deri në vitin 2014 ku dhe jam emëruar  kryetar i nëndegës së PDK- së në Lladroc. Pas procesit të fundit në zgjedhjet lokale, jam zgjedhur anëtar i Kuvendit Komunal në Malishevë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës.

 

______________________________________________________________________________________________________________

Emri: Raimonda

Mbiemri: KRASNIQI

Datelindja: 15.03.1973

Vendlindja: Fier-Shqipëri

Profesioni: Arsimtare.

Nr I telefonit:  044 429 791

E-mail adresa: raimonda.krasniqi@hotmail.com

Subjekti politik: Partia Demokratike e Kosovës

Studimet e kryera: Fakulteti Filozofik, drejtimi Histori. Studime postdiplomike – Master i shkencave të Historisë.

Karriera e punës: Punoj si mësimdhënëse lëndore në shkollën 9 vjeçare “Hasan Prishtina” në Tërpezë me përvojë pune 15 vjet.

Kam punuar si drejtore e shkollës “Hasan Prishtina” me mandat 3vjecar   2008 – 2011, e rizgjedhur si drejtore po në këtë shkollë  me mandat  4 vjeçar  2011 – 2014

Karriera politike:

Asambleiste komunale nga  PDK   –  2007 – 2009                                                                                                             Asambleiste komunale nga  PDK   – 2009- 2013Kryetaree Komitetit për Arsim pa pagesë 2010 – 2012

Asambleiste komunale nga PDK 2017 – 2021

______________________________________________________________________________________________________________

 

Emri:  Sadije

Mbiemri: KRASNIQI

Datëlindja: 10.10.1971

Vendlindja: Drenoc

Profesioni: Mësimdhënëse

Numri i telefonit: 044 496 701

E-mail adresa: diakrasniqi1@hotmail.com

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës :  17 vite përvojë pune në arsim

Karriera  Politike : 2017- Anëtare e Kuvendit të Komunës së Malishevës.

Kryetare e forumit të gruas së NISMA Social-Demokrate, nëndega në Drenoc.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Emri: Sylë 

Mbiemri: DUKOLLI

Datëlindja: 11.06.1971

Vendlindja: Bubavec

Profesioni: Ekonomist

Numri i telefonit: 044 144 190

E-mail adresa: SDukolli@postakosovës.com

Subjekti politik: NISMA Social-Demokrate

Karriera e punës :  Nënkolonel në Trupat e Mbrojtjes së Kosovës, shef i financave në Zonën e II të Mbrojtjes, për dhjetë vite.

Nga viti 2009, ka qenë zyrtar i lartë për financa në Postën e Kosovës dhe nga viti 2012 zyrtar i lartë në Posta e Kosovës.

Karriera  Politike : Ka zhvilluar aktivitetin politik në udhëheqjen e studentore.

Tani e katër vite është anëtar i NISMA Social-Demokrate.

2017- Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevës.

_____________________________________________________________________________________________________________

Emri: Valon

Mbiemri: KRASNIQI

Subjekti politik: Lidhja Demokratike e Kosovës

_____________________________________________________________________________________________________________