Republika e Kosoves

Malishevë

Kryesuesi

 

Argjend THAÇI

Datëlindja:19-06-1988

Statusi martesor: I martuar

Vendbanimi:Mirushë-Malishevë

Profesioni: Jurist

e-mail:argjend.thaci@rks-gov.net

Telefoni:+383 (0)49132090

Karriera e punës

Themelues i OJQ “Vepro Drejt”

Drejtor i kompanisë  “DONII SHPK”nga viti 2014-2022

Pronar i B.I. “Argjend Thaçi” nga viti 2018-2022

 

 

Karriera politike:Sekretar i Forumit Rinor të LDK-së nga viti 2009-2012

Nenkryetar i forumit rinor 2012-2016

Kryetar i nëndeges së LDK-S-së në Mirushë nga viti 2019

Kryesues i Kuvendit të Komunës në Malishevë 2022