Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri: Sylë 

Mbiemri: DUKOLLI

Ditëlindja: 11.06.1971

Vendlindja:Bubavec-Malishevsë

Statusi martesor: I martuar

Profesioni: ekonomist

Numri i telefonit: 044 144 190

E – mail adresa: Syle.Dukolli@rks-gov.net

Karriera e punës: TMK-shef i resurseve financiare në Zonën e Dytë Mbrojtëse në Prizren, nënkolonel për dhjetë vite në TMK-ZM2

Zyrtar i lartë i financave në Posta dhe Telekomi i Kosovës

Koordinator i Marketingut në Posta e Kosovës

Shef i zyrave postare në Postën e Kosovës, për dhjetë vite

Karriera politike: Kryetar i nëndegës së Nisma Social Demokrate në Bubavec

Anëtar i Kuvendit të Komunës 2017-2021