Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri: Shqipron

Mbiemri: SHALA

Ditëlindja: 10.03.1992

Vendbanimi: Banjë, Malishevë

Statusi martesor: I martuar

Profesioni: Jurist

Numri I telefonit: 049494770

E-mail adresa: shqipronshala8@gmail.com

Karriera e punës: Asistent në zyre të avokatit,  Administrator në KQZ, Udhëheqës i Organizates Rinore OAR

Karriera politike: Kryetar i forumit rinor të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dega në Malishevë, Anëtar i kryesisë së LDK- së, dega në Malishevë.