Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria e Inspektoriatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri: Hafir

Mbiemri: REXHA

Ditëlindja:07.10.1976

Vendbanimi:Panorc

Statusi martesor: I martuar

Profesioni: Arsimtar (Bachelor i Historisë-Edukatë Qytetare)

Numri i telefonit: 044269521

E – mail adresa: hafir.rexha@rks-gov.net

Karriera e punës: Arsimtar lëndor, “SHFMU”, “ Asim Vokshi” në Panorc nga : 01.09. 1996

Karriera politike dhe pozitat tjera shoqërore dhe politike: Asambleist në KK të Malishevës në dy mandate  2009 – 2013

Anëtar i komitetit për politikë dhe financa ( KPF )

Kryetar i komisionit për shoqatat e OVL të UÇK-së    

Anëtar i komitetit për politikë dhe financa ( KPF ) 2013 – 2017

Anëtar i komisionit të Aksionarëve

 

 

Veteran Invalid i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës 20. 04. 1998 –  19. 09. 1999