Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Ekonomi dhe Financa

Ma.sc. Blerim Thaçi

 

 

Emri: Blerim

MbiemriTHAÇI

Ditëlindja: 05.01.1974

Vendlindja: Shkarashnik, Komuna e Malishevës

Statusi martesor: I martuar (prind i tre fëmijëve)

Profesioni: Master i Mësimdhënies së Matematikës

(Fakulteti Matematikë-informatikë në universitetin “Hasan Prishtina” –Prishtinë dhe ka mbaruar studimet Master në programin Mësimdhënia e Matematikës).

Numri i telefonit: 044 158 277

e- mail adresa: blerimthaci@yahoo.com, blerim.f.thaci@rks-gov.net

Karriera e punës: Nga viti 1996 deri në vitin 2013 ka punuar në Gjimnazin “Hamdi Berisha” (ish-Abdyl Frashëri) në Malishevë, si profesor i lëndës së matematikës. Nga viti 2001Trajner në fushën e programeve arsimore për mësimdhënie dhe mësimnxënie. Nga viti 2013 është zgjedhur si anëtar i Kuvendit të Komunës në Malishevë, nga janari 2014 për gjashtë vite ka qenë Drejtor i DAE, dy vite Drejtor i Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Shërbime Pronësoro-Juridike. Në vitin 2021 është zgjedhur anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevë. Aktualisht drejtor i Drejtorisë për Ekonomi, Buxhet dhe Financa.

Karriera politike: 2009-2013 – Anëtar në Kuvendin e Komunës në Malishevë.

2013-2014 – Anëtar në Kuvendit e Komunës në Malishevë.

Nga viti 2014 – Pjesë e ekzekutivit në Komunën e Malishevës, në pozitën e drejtorit.

2014-2016 dhe 2018-2021 Drejtor i Drejtorisë për Arsim dhe Edukim në Komunën e Malishevës.

2016-2018 Drejtor i Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Shërbime Pronësoro-Juridike në Komunën e Malishevës

Janar 2022- Drejtor i Drejtorisë për Ekonomi, Buxhet dhe Financa.