Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

 

 

Emri: Fitim

Mbiemri: SHALA

Viti i lindjes: 07.12.1993

Statusi martesor: I fejuar

Vendbanimi: Ngucat, Malishevë

Profesioni: Sociolog

e-mail: fitimshala02@gmail.com

Telefoni: +38349548155

Përvoja e punës: 

Kuvendi i të rinjve të Kosovës
OJQ
Sekretar i Kuvendit të të rinjve të Kosovës dhe përfaqesues i të rinjve të komunës së Malishevës
Mbajtja e trajnimeve për të rinjët dhe certifikimi i tyre, planifikimi dhe menaxhimi i projekteve, përgatitja e dokumenteve për projekte, përgaditja e planit të punës dhe raportet financiare

Non Governmental  Organisation (N.G.O) ON GROUP KOSOVO-PRIZREN

Kordinator, Trajner, planifikimin dhe menaxhimin e projekteve, përgatitja e raporteve dhe planit financiar

Bashkimi i sindikatav të pavarura të punëtorve- BSPK (Rrjeti Rinor)

Udhëheqës, kordinator dhe përgjegjës për themelimin e rrjeteve rinore të BSPK-së nëpër komuna.

Instituti për hulumtime dhe analiza sociologjike- IHAS

Drejtor, hartimin dhe planfikimin e projekteve, ligjërues i çeshtjeve sociale, përgjegjës për organizimin e tryezave dhe debateve.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve- KQZ

Nënpunës, pranimin i materialeve dhe klasifikimin e tyre, futjen e materialeve në sistemin e të dhënave.

 

 Karriera politike:

 

Sekretar i forumit rinor të Lidhjes Demokratike të Kosovës

Kryetar i nëndegës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në fshatin Ngucat

Kandidat për asamblen komunale në zgjedhjet e vitit  2021