Republika e Kosoves

Malishevë

Komitetet dhe Komisionet

Komiteti për Politikë dhe Financa

1. Argjend Thaçi LDK- Kryesues

2. Rukije Bytyqi Nisma Socialdemokrate – anëtare

3. Gentianë Hoti Nisma Socialdemokrate – anëtare

4. Nebih Bibaj PDK – anëtar

5. Arlinde Rudi PDK – anëtare

6. Hamit Lima LDK – anëtar

7. Veton Zogaj VV – anëtar

 

Komiteti për Komunitete

1.Amrush Helshani (NISMA)

2.Zamire Morina (LDK)

 1. Naser Malisheva (Përfaqësues i Minoritetit.
 2. Muharrem Islamaj (Përfaqësues i Minoritetit)

5.Qendresa Bytyqi- antare nga Shoqëria Civile

 

 1. KOMITETI PËR DIASPORË

1.Donjetë Kastrati-antare nga radhët e Nisma Socialdemokrate

2.Agnesë Pintolli-antare nga radhët e Nisma Socialdemokrate

3.Bledar Kryeziu-antarë nga radhët e PDK-së

4.Meriton Bashota- antarë nga radhët e LDK-së

5.Arbër Kastrati-antarë nga radhët e VV-së

 

 

KOMITETI PËR ARSIM  KULTURËRINI DHE SPORT

 1. Fjoralba Hoxha-antare nga Nisma Socialdemokrate
 2. Hasim Rudi-antarë nga radhët e Nisma Socialdemokrate
 3. Alban Kryeziu-antarë nga radhët e PDK-së
 4. Januz Kastrati-antarë nga radhët e LDK-së
 5. Arbnore Hoti-antare nga radhët e VV-së

.KOMITETI PËR SHËNDETËSI MIRËQENIE SOCIALE DHE PERSONA ME

AFTËSI TË KUFIZUARA.

 1. Urim Thaçi- antarë nga Nisma Socialdemokrate
 2. Aziz Thaçi-anëtarë nga radhët e Nisma Socialdemokrate
 3. Drilon Gashi-antarë nga radhët e PDK-së
 4. Gafurr Hoti-antarë nga radhët e LDK-së
 5. Faton Lushtaku-antarë nga radhët e VV-së

. KOMITETI PËR FAMILJE TË DËSHMORËVE INVALID VETERAN TË LUFTËS

SË UÇK-së  SI DHE MARTIRË TË LUFTËS.

 1. Astrit Sertolli-antarë nga radhët e Nisma Socialdemokrate
 2. Eqrem Morina-antarë nga radhët e AAK-së
 3. Sami Hoti-antarë nga radhët e PDK-së
 4. Bedri Kryeziu-antarë nga radhët e PDK-së
 5. Ilaz Krasniqi- antarë nga radhët e VV-së

 

KOMISIONI I AKSIONARËVE

1.Halil Morina

2.Arlind Morina

3.Edonjeta Stolliqi

 

 

  

 

 Komisioni për hartimin e Planit të punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2022

1.Argjend Thaçi-Kryesues I Kuvendit- antarë

2.Halil Morina- Nisma Socialdemokrate-antarë

3.Mirëlinda Gashi-PDK-anëtare

4.Labinot Gashi-LDK-antarë

5. Veton Zogaj-VV-antarë

6.Eqrem Kryeziu- AAK-anëtar

7.Naim Avdijaj- antarë  nga zyra e Kryetarit

 

Komiteti për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

1.Valon Mazreku-antarë nga Nisma  Socialdemokrate

2.Diellza Kryeziu- antarë nga Nisma  Socialmokrate

3.Sadik Vrenezi-antarë nga radhët e PDK-së

4.Shefki Krasniqi-antarë nga radhët e LDK- së

5. Valon Krasniqi VV

Komisioni vlerësues për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës –në pjesën e njësisë kadastrale Nr.P-72310025-00223-666 në sipërfaqe prej 27250, në vendin e quajtur Pallanka-Golesh.

1.Amrush Helshani-NISMA

2.Valon Krasniqi-VV

3. Muharrem Morina-antarë nga ekzekutivi

4. Armend Krasniqi-antarë nga ekzekutivi

5. Dibran Kastrati- antar nga sektori joqeveritar.

 

Komietit për Planifikim Urban, Kadastër dhe mbrojtje të mjedisi

1.Fjoralba HoxhaNISMA

2. Urim Thaçi-NISMA

3.Burim Paqarizi-PDK

4. Skender Rrahmani-LDK

5. Driton Morina- VV

Komisioni për hartimin e draft-rregullores për organizimin, funksioninimin dhe bashkëpunimin e Komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane.

1.Halil Morina(NISMA)

2. Alban Kastrati-PDK

3.Labinot Gashi –LDK

4. Fadil Shala-nga ekzekutivi i Komunës

5. Bashkim Krasniqi-nga ekzekutivi i Komunës.

 

Komisioni për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës së Malishevës

1.      Argjend Thaçi-Kryesues i Kuvendit

2.      Vesel Krasniqi- Nënkryetar i Komunës

3.      Fatmir Ademaj-Drejtor i Drejtorisë për Administratë të Përgjithshme

4.      Valon Mazreku-NISMA

5.      Mirëlinda Gashi-PDK

6.      Labinot Gashi-LDK

7.      Veton Zogaj-VV

8.      Eqrem Morina-AAK

9.      Elmi Krasniqi- nga shoqëria civile.

Komisioni vlerësues për dhënien në shfrytëzim të Pishinën e Banjës

1.Astrit Sertolli-NISMA                                                                                                                                                                                                                                                  2.Hamit Lima-LDK

3.Fadil Shala-nga ekzekutivi

4.Armend Krasnmiqi- nga ekzekutivi

5.Feride Hoxha – shoqëria civile

 

Komisioni Komunal i Aksionarëve për Ndërrmarrjen Publike EKO-Regjioni SH.A Prizren, Njësia në Malishevë

1.      Valon Mazreku-antarë i Kuvendit

2.      Hamit Lima-antarë i Kuvendit

3.      Valmir Gashi-anëtar  nga Zyra e Kryetarit.