Republika e Kosoves

Malishevë

Mbledhja e pestë e rregullt e KK të Malishevës, qershor 2024

Seanca e mbledhjes së katërt, 30 maj 2024

Mbledhja e katërt – Seanca e pasditës

Mbledhja e tretë e rregullt e KK të Malishevës, më 19 mars 2024

Vazhdimi i mbledhjes së tretë të rregullt të Kuvendit, mars 2024

Mbledhja e tretë e rregullt e KK të Malishevës, më 19.03.2024

Mbledhja e dytë e KK të Malishevës- Seanca e pasditës, më 29.02.2024

KK i Malishevës – Mbledhja e parë e rregullt- Vazhdimi i punimeve të pasditës

Mbledhja e parë e rregullt e KK të Malishevës, janar 2024