Republika e Kosoves

Prizren

Drejtor


Adem Morina

e-mail: adem.o.morina@rks-gov.net
Zyre: +383(0) 38 200 44-734
__________________________________________________________________________________________________________

Adem Morina i lindur me 26.02.1984 në Kushnin të Hasit, Komuna  Prizren. Ka përfunduar Mastër të Shkencave të Historisë- Koha e Re shek XIX-XX.
Ka punuar në sektorin e arsimit dhe është eskspert në çështjet arsimore, ka përvoj 17 vjeçare në  këtë sektor. 12 vite ka qenë drejtor shkolle, moniturues i testit të maturës dhe arritshmësië 2011-2019.
Poashtu ka qenë pjesë e grupeve punuese për Hartimin e Planit Mësimor të Shkollave në Komunën e Prizrenit në vitin 2013.
Ka qenë dhe anëtar dhe udhëheqës i SHKA” Bajram Curii Romaj”, poashtu futbollist profesionist i klubeve të futbollit: KF Hasi, KF Vllaznimi dhe KF Dukagjini.