Republika e Kosoves

Prizren

Udhëheqës i sektorit të Prokurimit

Isa Osmankaj

Udhëheqës i sektorit të Prokurimit
e-mail: isa.osmankaj@rks-gov.net
Zyre: +381(0) 38 200 44-704